Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Handel og Kontor i Norge (hovedkontoret)

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Handel og Kontor i Norge (HK) er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer. HKs medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 des, 2019
Utløper: 13 des, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Omsetningstall: Brukt sum driftsinntekter, avrundet. Dette er vesentlig medlemskontingent.
Medlemstall pr 31.12. 2015: 68 000 (Uten elevmedlemmer)

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Miljømerkede produktgrupper har vi identifisert som kontormøbler/inventar, IT-utsty, rekvisita of profileringsartikler.
Miljøsertifiserte leverandører er: OKFH, Staples, Pelion, Imento og TeleComputing
Produktgrupper for videresalg er profileringsartikler.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Energi rapporteres av utleier: Oslo Kongressenter Folkets Hus, som er miljøfyrtårnbedrift.
Verdiene er for hele bygget, og brutt ned forholdsvis for det arealet HK leier.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser: Mangelfullt statistikkgrunnlag. Har for hele forbundet, rapportert her kun for hovedkontoret. Noe reiser er bestilt utenom VIA Egencia, det er ikke med.
Videomøter: Er gjort et anslag da vi ikke har eksakt registrering av dette. Er mye brukt der møtedeltakerne er spredt over landet.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Går til OKFH som håndterer avfallet. OKFH rapporterer for hele bygget, og regner ut forholdsvis for den enkelte leietaker. Dette gir derfor ikke et eksakt bilde for HK.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
En del brosjyrer er utgått og produseres ikke igjen. Gjelder f eks kalender som ble sendt ut årlig til alle medlemmer.
Informasjon ligger tilgjengelig på nett.
Avfall
Generell oppfordring om mindre bruk av utskrifter.
Transport
Parkeringsplasser for flere ansatte er avviklet

Handlingsplan

Energi: Tiltak
Viser til huseier, OKFH
Transport: Tiltak
Ny reisepolicy
Avfall: Mål, Kildesortering
0 %
Avfall: Tiltak