The Sign On Company

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Fremtidsrettet totalleverandør The Sign On Company leverer reklame- og strøartikler, firmagaver og kampanjeprodukter,samt tekstiler med broderte logoer i svært høy kvalitet. Vi ønsker å være en fremtidsrettet og profesjonell aktør, og jobber kontinuerlig med å tilby våre kunder gode og kreative løsninger. Vi er en liten bedrift med 8 ansatte som har god kunnskap og erfaring. Sign On fokuserer på å finne den beste løsningen for deg som kunde – vi bidrar mer enn gjerne med ideer og utforming av materiell. Vi kan hjelpe deg i hele utviklingsprosessen – fra idé til ferdig produkt. Produktspekter Vi har et meget bredt spekter av produkter – alt fra merkevarer til enkle strøartikler, og vi kan også tilby spesialproduksjon fra Østen. Har du en idé – kan vi hjelpe deg med å virkeliggjøre den! Besøk vår nettside eller kom innom vårt show-rom, da får du oversikt!

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 22 apr., 2022
Utløper: 22 apr., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

15% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Alt av inngående og utgående fakturaer går via EHF eller PDF på mail,samt Paperless.
Ordrebekreftelser utgående og inngående og PDF inn i vårt ordre sytem.
Lite forbruk av papirkataloger.

Energi

Energiforbruk

-4% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-4% fra 2020

Kommentarer

Forbruk hentet ut i fra Hafslund

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

1 bil i firma som er ladbar hybrid-bruker kun el ved bruk i jobb samenheng!
Brukte drivstoff kalkulator som regnet km til 27800-stemmer ikke i forhold til avlest km som er rapportert til Forsikringselskap!

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-13% fra 2020

Kommentarer

Franzefoss henter restavfall og blir veid ved fakturering.
Franzefoss bestilles ved behov for henting av folieplast /strekfilm veies ved mottak.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-2% fra 2020