Rektor AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rektor AS er en totalleverandør innen vareproduksjon, e-commerce, logistikk, markedsføring og salg. Vi samarbeider tett med start-ups, kunstnere/artister, idéskapere og ulike selskaper for å skape ikoniske brands og engasjerende opplevelser som knytter mennesker til merkevarer og organisasjoner.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 feb., 2022
Utløper: 04 feb., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Vi har 5 ansatte på fulltid 100%.

Innkjøp

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Kopipapir brukes nesten utelukkende ved å sende ut følgeseddel ved kjøp i nettbutikker. All annen korrespondanse foregår via epost.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Svært lite reiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Ca. en søppelsekk 1 gang i uka, i ca. 45 uker

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Endret fra bobleplast til resirkulert plast
Dobbeltsidig papp
Avfall og ombruk
Vi tar vare på emballasje fra våre leverandører, for gjenbruk.
Dette være seg papp, plast eller annet som kan gjenbrukes.
Energi
Slukker alle lys og skrur av maskiner etc. etter bruk, for å unngå dyre strømregninger og unødvendig bruk av strøm.
Vi lufter heller ikke ut varmen, men lufter inn mot lageret for å holde temperaturen stabil i romtemperatur.
Transport
Benytter offentlig transport. Hyre El bil ved behov
Utslipp til luft og vann
Ingen utslipp til luft og vann, med unntak av toalett og vanlig bruk av håndvask.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal alle være bevisst på vårt avtrykk, og redusere unødvendig bruk av emballasje, reiser, elektrisitet og iverksette tiltak der vi ser at det er/oppstår fare gjentatte avvik fra miljøpolicy. Vi skal ha åpen dialog om arbeidsmiljø og forbedringspotensiale som følger av dette. Vi skal ikke ta unødvendige risker som går på akkord med sikkerhet eller tryggingstiltak. Vi skal fortsette å være gode på å planlegge for å unngå snarveier eller ad-hoc avgjørelser, som kan få betydning for HMS eller andre områder i vår miljøpolicy.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
3 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Samle ordre i større leveringer for å unngå unødvendig transport.
Energi: Tiltak
Mål om å redusere forbruk med 10%
Transport: Tiltak
Vi bruker ikke egen transport i hverdagen. Vi samler evt. ordre som skal sendes med bud per dag. Samt at Posten har sine faste opphentingstidspunkter og vi forsøker derfor å redusere budtjenester, og heller bruke Posten sine tjenester.
Avfall: Mål og restavfall
220 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Opplæring og faste rutiner for avfallshåndtering.
Batterier, lystoffrør og pant skal leveres til Rema 1000 på andre siden av gaten.
Restavfall, papp og plast skal leveres til gårdeiers avfallsområde.
Tekstiler leveres til Fretex- kontainer på andre siden av gaten.
Aliminium, metall og glass leveres til gjennvinningstasjonen på andre siden av gaten.
Tonerkasetter leveres til Power, ved innbytte av nye.
Evt. matavfall leveres til Metervare sine matavfallskontainere i nabobygget.
Utslipp til luft og vann: Mål
Alle er informert om at toalett og vask kun skal brukes til biologisk avfall fra kroppen. Utover dette skal alt sorteres og leveres til resirkulering eller miljøstasjoner.
Annet
Vi er et selskap i vekst, men må ta utgangspunkt i dagens situasjon og drift.
Mål og tiltak er derfor basert på dette.