Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Luxia AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi er bransjens belysningspartner. Du finner oss på Lierstranda rett utenfor Drammen med både lager og kontor. Vår ekspertise er innendørs og utendørsbelysning. El-installatører bruker oss på prosjekter for kontorbygg, industri, skole og idrettsbaner. Europeiske merkevarer Vi representerer sterke merkevarer fra anerkjente europeiske leverandører. Våre leverandører er ledende på teknikk, optikk og design. Belysningssystemene er utviklet med tanke på lavt energiforbruk og enkel montering. Solid leverandør Luxia er et sunt og solid selskap. Stadig flere el-installatører velger oss til sine belysningsprosjekter. Vi er derfor i vekst. Se omsetningsutviklingen på Proff. Inngående kompetanse Vår kunnskap er din trygghet. Vi har solid kompetanse på belysning etter en årrekke i bransjen. Vi er raske på prosjektering, leveringsdyktige og punktlige. Prat med oss om ditt neste prosjekt.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 24 jun, 2021
Utløper: 24 jun, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Omsetning er offentlig tilgjengelig på Proff.no

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Våre tjenester til kundene og som er for konkurransekraft gjør det nødvendig å skrive ut for oversikt og kontroll med detaljene.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Kontor og lager fasiliteter

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi jobber kontinuerlig med å redusere avfallsmengde.

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi er bransjens belysningspartner som fokuserer på Oslo, Viken, Vestfold og Telemark. Oppfølging av kunder gjøres via Teams/mobil så langt det er mulig. Kundebesøk er påkrevet for å sikre leveransen. I 2 mil radius leverer vi armaturer til el-installatører med vår firmabil. Luxia har en leaset firma diesel varebil som alle ansatte deler på. Salg bruker den til kundebesøk. Om den er opptatt brukes egen bil.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Vårt avfallsdeponi, Lindum, melder at det ikke er mulig å spesifisere avfallet. Når Luxia leverer til RfD på gjenvinningsstasjonen så blir det veid inn som næringsavfall. De har totalt mengden innlevert men ikke delt opp i fraksjoner. Totalt innlevert næringsavfall = 9,5 tonn - 2020 er et estimat hvor

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Avfall
Gjenbruk av inngående pakningsemballasje ved ompakking til mindre forpakninger.
Egen avfallsdunk til EE-avfall
Transport
Satt i system; Teams møter og samkjøring der det er mulig. Når leasing kontrakten utgår overgang til el-bil.
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Se punkt 2073 i Miljøkartleggingen hvor HMS tiltak er listet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
13 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
9 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fokus på miljømerkede produkter, kopipapir, hygiene artikler, renhold samt fair trade ifm kontorbevertning
Kartlegging av leverandørkjeden; ISO 14001 miljøledelses sertifisering. Innhente dokumentasjon.
Innkjøpsrutine Etisk handel ifm strøartikler, giveaways, profilklær
Etisk innkjøp Private Label. Kina. Evaluere egenerklæringsskjema m/Luxia Code Conduct samt sjekkliste ved kontraktsoppfølging.
JIT - lagerkontroll. Innføre plukklager + bedre utnyttelse av UNI Micro for bedre oversikt over lager og optimere innkjøp.
Energi: Mål
136,6 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fokus på energieffektive belysningssystemer mot kundene.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
1470 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,98 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Fortsatt fokus på samkjøring innenfor smittevern reglene og avholde Teams møter der det er mulig. Luxia styrke i driften er levering av varer i 2 mil radius - det er en service vi vil fortsette med.
Avfall: Mål, Restavfall
300 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Egen avfalls stasjon for el avfall
Egen avfalls stasjon for farlig avfall; spraybokser
Sortere papiravfall på kontoret
Minimere leverandør katalog bestillinger - behovsorientert
Få innsikt i næringsavfallet ved å spare på kvitteringene; rest, plast, papir, farlig avfall.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant