Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Noahs Ark Miljøbarnehage

Årlig klima- og miljørapport for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Barnehage, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 des, 2021
Utløper: 05 des, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall barnehagebarn

Bleier

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Pga pandemien blir det mye ekstra restavfall - smittevern og vasking.