Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Metro Branding AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Metro Branding bygger sterke merkevarer og digitale vinnere. Vi ønsker å skape de beste digitale kundeopplevelsene gjennom strategi, kreativitet, design og teknologi. Vår visjon er å være førstevalget både for kunder, ansatte og nye talenter. Kulturen vår preges av høy kompetanse og godt lagspill. Vi er alltid sultne på å prestere og lekenhet er viktig. Det skal vær gøy å jobbe både i og med Metro Branding.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 21 sep, 2021
Utløper: 21 sep, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-13% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-10% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2012

36,00 %

2013

34,00 %

2014

29,00 %

Kommentarer til Innkjøp

Vi har færre leverandører enn tidligere og derfor færre som er miljøsertifiserte. Fra 2021 kommer vi til å rapportere i prosentandel for å gi et bedre bilde.

Energi

Energiforbruk

-9% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-9% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-22% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Energi utgjør den vesentlige direkte klimapåvirkningen - 54,77 %.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-36% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

5% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

4% fra 2019

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har ikke satt noe spesielle mål for 2021 da vi er usikker på det som vil skje, derfor bestemte vi å oppretteholde målene satt opp for 2020.
Metro Branding ønsker å arbeide med å ta ansvar for miljøet igjennom vårt samfunns- og påvirkningsarbeid og gjennom vår daglige drift
Metro Branding forplikter seg til:
• Kontinuerlig forbedring innen HMS-området
• At virksomhetens drift er i samsvar med gjeldende myndighetskrav
• At våre prosjekter og tjenester medfører minst mulig miljøbelastnin
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
30 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
VI har ikke noe spesielt nye leverandør utenfor prosjektene.
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,4 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi forventer mindre kjøring fremover vs digital møter
Avfall: Mål, Restavfall
40 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Det vil ta tid før vi kan tilby buffé til lunsj, derfor reduserer vi restavfall mål.
Annet
Kompetanseheving: Metro Branding har satt i gang en tiltak for å øke kompetanse til ansatte i løpet av 2021
Kontorlokalet: Metro Branding setter i gang søk av et ny kontorlokale i Oslo og Sandefjord som tilpasser bedre behovet til ansatte