Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Trippel Bedriftsservice AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Trippel Bedriftsservice as er et vedlikeholdsfirma etablert i 2000, som kan tilby et bredt spekter av tjenester innen renhold/vedlikehold. Vår målsetning er at Trippel Bedriftsservice as skal være et av de ledende firmaene i Norge innen vårt fagområde.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 jan, 2019
Utløper: 09 jan, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

42% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

25% fra 2019

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Forespurt forbruksrapport fra utleier, ikke fått svar i år heller.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-29% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi er usikre på hvilke kjemikalier og hvordan dette skal rapporteres. Tar gjerne er dialog med konsulent.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-18% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-32% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Målet er gjennomført, selv om kostnad og tilgang har variert veldig pga covid-19.
Avfall
Målet er gjennomført og nådd. Vi står fortsatt ved vårt forrige mål om å være plastfrie innen 2025.
Energi
Uendret størrelse på kontorer. Men kontorer har vært svært lite brukt pga covid-19. Målet er nådd og vel så det, med et mye lavere energiforbruk enn forventet.
Transport
Pga av covid-19 har utvidelsen av bilparken blitt satt på vent mtp usikkerheten i markedet.
Utslipp til luft og vann
Ingen flyreiser, mål innfridd. Ingen utslipp utover bilkjøring.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår policy er å være så miljøvennlige som overhodet mulig. Dette gjøres ved stadig økning i bruk av nye el biler og miljømerkede produkter som sikrer våre ansattes og kunders helse og miljø. Vi samarbeider også godt med våre leverandører om utvikling av bedre og flere miljømerkede produkter.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
9 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Alle midler så langt det lar seg gjøre skal være miljømerket.
Energi: Mål
21 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ikke mulig å endre noe der, da gårdeier styrer dette.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Flere el og hybrid bilder, samt mindre flyreiser.
Avfall: Mål, Restavfall
18 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
100 %
Avfall: Tiltak
Begrense innkjøp av rekvisita og mat med mye emballasje.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
El bil og mindre fly