Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Procon Rådgivende Ingeniører AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Procon Rådgivende Ingeniører er et frittstående rådgivende ingeniørfirma i bygge- og anleggssektoren. Sertifikatet omfatter Sverdrupsgate 23, Stavanger og Østrestrandgate 80, i Kristiansand. Det er kun 2 ansatte i Kr.sand og de inngår i sertifikat til hovedkontoret i Stavanger iht Miljøfyrtårns regler for satellitt.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 feb, 2020
Utløper: 05 feb, 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

11% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-21% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-21% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-64% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-57% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-35% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

51% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Vi har vært med i et prosjekt med BREAM Excellent og Well sertifisering som mål. Dette ble stoppet midlertidig rundt midten av 2020. Prosjektet heter Ark Site 4016 og er et kontorbygg som ligger i Stavanger. Byggherre er Smedvig Eiendom. Vi har også vært med i to prosjekter hvor hele hovedbæresystemet er i tre, disse er begge boligblokker og byggherre er Ineo Eiendom. det ene heter Husene i skogen og består av 6 boligblokker på 5 etasjer og ligger i Stavanger. Det andre heter Eplestien og er en boligblokk i 5 etasjer og ligger på Tasta utenfor Stavanger. Vi har også været med på et kontorprosjekt i Sverdrusgate 27 i sentrum av Stavanger. Dette prosjektet tar utgangspunkt i et eksiterende bygg som man full renoverer. man beholder bæresystemet slik det er med unntak av noen mindre endringer. Det bygges også noe nytt, dette bygges i all hovedsak i tre.
Innkjøp og materialbruk
Gjennbrukt pc`er og bygger våre egne slik at det er mulig å bytte ut komponenter
Avfall
redusert avfallsmengde etter at vi begynte å sortere.
Energi
Vi har energimerket vårt bygg, bygget har energimerket D. Vi har også garanti for 100% fornybar energi hos vår strømleverandør.
Transport
Vi har bytte ut en av våre fossile biler med el-bil, det er nå kun en fossil bil igjen av fire biler.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arbeidsmiljøet angår alle. Det er bra for både den ansatte og bedriften at dette blir ivaretatt på en god måte. Procon RI sitt mål for helse-, miljø og sikkerhet: «Vår virksomhet skal drives slik at man unngår skader på personell og unngår arbeidsrelatert sykdom. Dette mener vi at vi bl.a. kan nå med å fremme sunne holdninger og utvikle en god HMS-kultur» Miljøpolicy Våre interesser og fokus på miljø skal gi oss konkurransefortrinn, som gjør oss til en foretrukken rådgiver. Procon skal arbeide for at alle ansatte, som den største selvfølge, skal fronte miljøhensyn i alle prosjekter vi deltar i, samtidig med at det til daglig skal jobbes med å redusere belastningen på det ytre miljø på jobben og i hjemmet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
redusere papir mengden ytterligere ved å gå over til å jobbe enda mer digitalt
Energi: Mål
105 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vurdere solcellepanel på taket
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
700 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Holde flyreiser så lavt som mulig, året som har vært viser hva som er mulig å få til av digitale møter og kurs.
Avfall: Mål, Restavfall
160 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %