Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Minel Gjøvik Installasjon AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Elektroentreprenør

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Elektrisk installasjonsarbeid, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 12 jul, 2018
Utløper: 12 jul, 2021

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-8% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Litt mindre ansatte 2020, og noen permittert til tider.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-9% fra 2019

Kommentarer til Energi

Gått igjennom tegninger og korrigert kvm på bygg som vi leier slik at dette stemmer.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-12% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi har felles container med Minel TDØ, og avfallsrapport blir fordelt prosentvis for hvor mange ansatte hvert enkelt selskap har.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-16% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Ingen flyreiser.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-9% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøp går mest mulig direkte til kunde / anlegg for å minske lager og håndtering.
Avfall
Sortere avfall.
Energi
Installert LED belysning med styring på lager og vaskehall.
Transport
Felles biler der det er mulig på alle oppdrag.
Vurderer innkjøp av el biler for service i nærområdet.
Utslipp til luft og vann
Ingen biler som står på tomgang.
Vurderer innkjøp av el biler for service i nærområdet.
Noen saksbehandlere er nå over på el bil.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Gjennomført HMS plan på alle bygg og følge lover og forskrifter. Alle ansatte blir fulgt opp med bedriftshelsetjeneste og nødvendig verneutstyr, samt kursing om nødvendig. Fokus på rette sittestilling, riktig lys og eventuelle hjelpemidler for kontoransatte og montører.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
25 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fokus på miljøprodukter, mindre plast og mindre transport.
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vurdere bedre styring mot varme og ventilasjonsanlegg.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Følge opp med nyere bilpark med lavt utslipp, samt vurdere innkjøp av el biler for nærservice.
Avfall: Mål, Restavfall
2500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
45 %
Avfall: Tiltak
Fokus på kildesortering og opplæring av ansatte hvordan de skal sortere forskjellige typer avfall.
Utslipp til luft og vann: Mål
Kjøre enda mer miljøvennlig, og fortsatt fokus på nyere bilpark med mindre utslipp og forbruk. Ser også på mulighet med el biler for service oppdrag i nærområdet.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Montere el bil ladere på eget bygg som forberedelse til å gå over på noen el biler.