Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Canes AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Import av varer for videresalg til rørlegger og byggebransjen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Handel, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 okt, 2021
Utløper: 31 okt, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

38% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

15% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

200% fra 2019

Energi

Energiforbruk

6% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

334% fra 2019

Kommentarer til Energi

Basert på to lokasjoner, Lier og Moss.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-27% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Det totale CO2 utslippet var på 136,27 tonn fordelt slik:
- 74% i transport og anleggsmaskiner
- 25% i energi
- 1% i avfall og ombruk

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-74% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

-29% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

28% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

56% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ingen relevante nye tiltak.
Avfall
Ingen relevante nye tiltak.
Energi
Ingen relevante nye tiltak.
Transport
Ingen relevante nye tiltak.
Utslipp til luft og vann
Ingen relevante nye tiltak.
Annet
Ingen relevante nye tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi tror på å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det flyttes fra 3 lokasjoner inn i et stort lokalet.
De nye lokalene er nye og bedre isolert, samt har bedre ventilasjon og oppvarming.
Oppvarming i store deler av bygget gjøres med varmepumpe.
Målsetting for energi vil bli enklere å fastsette etter energimerking av nytt lokalet.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi har ikke egne biler for transport.
Alle firmaets firmabiler blir nå primært kjøpt som el-biler.
Avfall: Mål, Restavfall
1000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Ved flytting til nye lokaler blir alle avfallsordninger gjennomgått, samt at vi får full oversikt over avfallet siden vi kun har egne ordninger.
Utslipp til luft og vann: Mål
I/A
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
I/A
Annet
I/A