Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Solland Elektro AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Elektrisk installasjonsarbeid, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 06 nov, 2020
Utløper: 06 nov, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-10% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-8% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

2020 har vært et år påvirket av covid-19

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

20% fra 2019

Kommentarer til Innkjøp

Vi hadde i 2020 totalt sett 440 Kg forbruk av papir av dette tilhører 50% Solland Elektro AS, Resterende 50% er brukt av LS Solland. Bruk av papir har gått opp, årsaken for høyt forbruk er utskrift av FDV til prosjketert som ikke aksepterer dokumenatsjon i PDF.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Forbruk på måler: 1082804 for 2020 er: 1862608 kWh
Solland Elektro leier 1/2 av dette lokalet. Vi melder derfor inn 50% av denne strømmen. Resterende strøm melder LS Solland inn som sitt forbruk i sin miljørapport.
1862608 kWh *0,5 = 93104

Klimaregnskap

CO2 totalt

5% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

-76% fra 2019

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-76% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

71% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

48% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

R2S prosjekt i Oslo
Elproffen ledersamling

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

1% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Annet: Kobber og aluminium

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Arbeidet med tiltak og informasjon om å minske pairforbruket.
Innkjøp av digitale hjelpemidler for å kunne utføre møter og kurs digitalt
Gjennomgang av våre levradører for kartegging av leverandørensens miljøarbeid.
Avfall
Brukt bedriftens avvfallssystem.
Energi
Lukket dører til kontorer og møterom som ikke er i bruk.
Nattsenkning på ovner
Varmepumpe som grunnoppvarming
Transport
Brukt bedriftens el-biler mest mulig.
Samkjøring
Annet
Arbeidet med resertifisering av Miljøfyrtårn

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Overordnet miljøpolicy
Vi ønsker å fremstå som et miljøvennlig og ressursbevisst firma og skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner.
Solland Elektro AS øverste ledelse har fastsatt miljøpolitikken og formidlet denne til alle våre medarbeidere, se intranett
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
40 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Gjenbruk av papir som ikke skal brukes (skrive på begge sider)
Bruke det nye økonomisystemet, avvikssystemet, IK/KS systemet til å redusere bruk av papir.
Overgang til bærbare PCer i stede for stasjonære. Slik at det ikke er behov for referat.
Energi: Mål
91 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Holde dører lukket inn på kontor som ikke er i bruk.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
4000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,49 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bruke el.sykkel til møter, mindre oppdrag i nærheten av bedriften.
Det testes ut el-bil som service vogn for oppdrag ut til kunde.
Samkjøring til byggeplasser
Sambestilling av varer slik at varer kommer samlet og ikke like ofte.
Avfall: Mål, Restavfall
500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Kildesortere ihht. instruksene for kildesortering.
Gjennomføre møte ang. kildesortering for å optimalisere våre rutiner.
Mål for restavfall er planlagt noe høyere enn faktiske tall for 2020 grunnet økt mende avfall er i sammenheng med økt omsetting på service avdelingene.
Annet
Solland Elektro AS ble resertifisert høsten 2020
Fortsette å bruke idebank som innspill til gode forbedringer.
Innspill fra ansatte på felles forbedringer