Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Lakkegata skole

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 29 okt, 2021
Utløper: 29 okt, 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

-5% fra 2019

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Mindre på grunn av Covid-19 og mye digital undervisning

Energi

Energiforbruk

-11% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-11% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-12% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

32% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

353% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Opplever utfordringer i forhold til avfallsbeholdere - papp. Skolen har veldig mye pappemballasje, og det brukes veldig mye tid på å kutte opp pappen. Det gjør at vi må bestille ekstra container.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Mindre innkjøp pga Covid-19
Avfall
I 2020 har renhold håndtert alt avfall på grunn av Covid-19 - smitteverntiltak
Energi
Ved nedstengt skole har man gjort tiltak på lys og varme
Transport
Vi har blitt sykkelvennlig arbeidsplass, gjennom Syklistenes Landsforbunds sertifiseringsordning. Fått økonomisk støtte om tiltak for klimavennlige jobbreiser.
Annet
På grunn av Covid-19 har det vært vanskelig gjennomføre tiltak, på grunn av nedstenging, hjemmekontor og at man fysisk ikke kan møtes.

Handlingsplan

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Kjøp digitale læreverk for å redusere innkjøpet av bøker og mengden kopierte hefter og ark.
- Bruk bærekraftige råvarer og lær elevene å lage bærekraftige matretter i faget mat og helse. Skolen har skolehage og produserer mat.
- Velg bærekraftige gaver til ansatte, foredragsholdere og andre, og ta hensyn til både miljø og sosiale aspekter ved valg av leverandører. Gi gjerne bort opplevelser,
mat, drikke eller donasjoner til veldedige formål framfor materielle ting.
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Nedjustering/stenging i ferier: lag en oversikt/årshjul som viser hva som skal stenges eller justeres ned i ferier og utenom fyrsesong, samt rutiner for oppfølging.
- Etabler rutinemessig oppfølging av energiforbruket (EOS) ukentlig.
- Sørg for at innetemperaturen er 21,5 grader ved normal brukstid, og juster ned temperaturen i helger og ferier.
- Lag rutiner for lukking av dører, porter og vinduer for å forhindre energitap.
- Bruk offentlige bygg til flere aktiviteter enn de er ment for, for eksempel kan aktiviteter arrangeres i skolebygninger på kveldstid, i helger og i ferier.
-Innfør en regel om at teknisk utstyr som Smartboards, datamaskiner og prosjektorer må slås helt av ved skoledagens slutt og når det ikke er i bruk.
Transport: Tiltak
- Vi har blitt sykkelvennlig arbeidsplass, gjennom Syklistenes Landsforbunds sertifiseringsordning. Fått økonomisk støtte om tiltak for klimavennlige jobbreiser. Planlagt å sette opp låsbare sykkelstativ til ansatte, lage et lite "verksted" med pumpe, enkel verktøy, og utstyr til å vaske sykler. Gjennomfør skrittellerkonkurranser, "sykle til jobben"-aksjon og liknende.
Ha møter og konferanser på digitale plattformer eller velg lokaler med gode kollektive transportmuligheter.
Avfall: Mål, Restavfall
20000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
- Informer om "dovettreglene" på toaletter, både for ansatte og kunder/besøkende.
- Oppfordre de ansatte til å bruke matbokser istedenfor å pakke inn i plastposer/matpapir.
- Still inn printer til å skrive ut tosidig og i sort/hvitt som standard.
- Les e-poster og sakspapirer på skjerm i stedet for å ta utskrift, og håndter dokumenter mest mulig elektronisk.
- Tilby ansatte opplæring/veiledning i hva matsvinn er og hvordan man kan redusere det jevnlig.
- Sørg for at retur av tonerkassetter er inkludert i avtale med leverandør.
- Kjøp brukte møbler og arbeidsredskaper fremfor nye, og gi bort eller selg gammelt utstyr fremfor å kaste.
- Skap en holdningsendring der papirer i større sendes elektronisk til elever og medarbeidere, og i mindre grad kopieres og deles ut.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuelt
Annet
- Ha en fast utedag for småskoletrinnene med undervisning utendørs i ulike fag, for eksempel naturfag, matematikk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag.
- Gi en årlig miljøpris til klassen/klassene som har bidratt til miljøarbeidet på skolen.
- Utfordre elevrådet til å komme med innspill på miljøtiltak til skolen og inkluder praktiske miljøtiltak skolen gjør i undervisningen i ulike fag.
- Ta i bruk ulike undervisningsnettsider med undervisningsopplegg om bærekraft (https://www.miljofyrtarn.no/miljotips/nettsider-for-baerekraftsundervisning/)
- Virksomheter som disponerer hage eller annet uteareal kan la være å klippe gresset eller lage blomstereng i en del av hagen.
- Sett ut dyreboliger, for eksempel fuglekasser, humlekasser, insekthoteller og pinnsvinhuler dersom virksomheten disponerer utearealer.
- Dyrk nyttevekster på virksomhetens uteareal og ta med barna på dyrking av egne vekster.