Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Harris Advokatfirma AS - Bergen

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Advokatvirksomhet

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 22 sep, 2020
Utløper: 22 sep, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

3% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

5% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-5% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-5% fra 2019

Kommentarer til Energi

Data er hentet fra Fjordkraft.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-69% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

-83% fra 2019

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-83% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

-94% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-89% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

59% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har gjennom 2020 fortsatt med å gi mat, opplevelser og veldedighet i gaver. Vi har kuttet ut flere profileringsartikler og vi kjøper kun bruksartikler som er nyttige for mottaker. På grunn av situasjonen med korona i 2020 har vi hatt en betraktelig reduksjon i innkjøp til kontor.
Avfall
På grunn av situasjonen med korona i 2020 har vi hatt en betraktelig reduksjon i avfall.
Energi
På grunn av situasjonen med korona i 2020 har vi hatt en reduksjon i energi.
Transport
På grunn av situasjonen med korona i 2020 har vi hatt en betraktelig reduksjon i reiser.
En regnefeil i 2019-rapporten gjør at det ser ut som redusksjonen er større en reelt, da vi førte for mange liter drivstoff.
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Harris Advokatfirma AS skal ha trygge arbeidsplasser og fornøyde medarbeidere. Harris skal som selskap ha et likestilt, mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
16 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi oppfordrer leverandører og varer og tjenester til miljøsertifisering. Digitaliseringsprosjekt for Onboarding av klienter er på plass og skal legger til rette for enda større grad av digital signering av klient.
Økt fokus på kjøp av større forpakninger ved innkjøp.
Vi skal ha en gjennomgang for å avdekke om vi kan bytte ut noen produkter på huset til refill.
Vi vil med nye innkjøpsrutiner stille strengere krav til miljømerkede produkter og etterspørre miljøvennlige alternativer.
Energi: Mål
145,36 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi har som mål å fortsatt ha stabilt forbruk av kWh per kvadratmeter. Dette følges opp månedlig. Tiltak vil bli iverksatt ved eventuelt behov.
Transport: Tiltak
Vi ønsker å holde antall km lavere, selv om samfunnet åpner opp igjen for normal møtevirksomhet. Vi gikk fra 35370 km i 2019 til 18510 km i 2020 og har mål om å holde oss under 27000 km i 2021, til tross for flere ansatte. Dette på bakgrunn av tiltak for økt bruk av digitale møter.
Avfall: Mål, Restavfall
3162,5 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
45 %
Avfall: Tiltak
Vi opprettholder mål fra 2020, da vi ikke vet reelt redusert tall pga mye hjemmekontor i 2020.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant