Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

LS Solland AS - Stavanger

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

LS Solland AS er ventilasjonsentreprenør, og en del av Solland-Gruppen som leverer tekniske entrepriser til alle typer næringsbygg, offentlige bygg og eiendomskomplekser samt service, kontroll og vedlikehold av samme anlegg.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid, Leietaker, Mekanisk verksted

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 apr, 2020
Utløper: 01 apr, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

18% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Økt omsetning, økt tilbudsregning, derav økning i papirforbruk fra 2019.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

-16% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Større innkjøp har gitt mindre emballasje, omsetning har økt men dette kildesorteres på byggeplass og er ikke medtatt her i dette regnskapet.
Restavfall kantine er uforandret.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

-73% fra 2019

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-73% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

-5% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

854% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Kraftig nedgang i antall flyreiser, økt møtevirksomhet med TEAMS og digitale platformer.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

8% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Oppdatert innkjøpsveileder, og vi prioriterer miljøbevisste leverandører og miljøriktige/svanemerkede produkter ved innkjøp.
Vi oppfordrer våre leverandører til å miljøsertifisere seg og medlemskap i Grønt Punkt.
Avfall
Vi har kildesortering internt på kontoret, verksted og lagerlokale. Vi følger alltid opp kildesorteringen på våre byggeplasser.
Vi søker å gjøre større inkjøp der det er mulig for å minimere plastemballasjen.
Energi
Vi har jevnlig service på våre egne tekniske anlegg for å ha en optimalisert drift til enhver tid. Vi har varmepumpeoppvarming i våre lokaler og lysstyring med bevegelsessensor
Transport
Opplæring og jevnlig gjennomgang av trafikk/kjørekultur og økonomisk kjøring med våre ansatte.
Overgang til El-biler fra Diesel/bensin
Samkjøring med kolleger der det er mulig.
Utslipp til luft og vann
Vi har ingen utslipp til luft og vann utover CO2 til transport
Annet
Økt antall telefon og videomøter som erstatter biltransport og flyreiser

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
L.S.Solland ønsker å fremstå som ett miljøbevisst firma og vi har som mål å årlig forbedre våre miljøprestasjoner, samt våre mål med hensyn til HMS, null skader og høy trivsel på arbeidsplassen. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass og være kjent for våre miljøbevisste leveranser.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
12 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
25 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi oppfordrer våre leverandører til å bli miljøsertifisert og medlemskap i Grønt Punkt.
Vi prioriterer miljøbevisste leverandører og miljøriktige produkter.
Energi: Mål
75 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi skal rehabilitere våre lokaler innvendig og vil utbedre dagens ventilasjonsanlegg og øke antall varmepumper til oppvarming. Dette vil redusere energibruken i årene fremover.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
15000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Økt antall el-biler, hyppigere samkjøring til kontor og møter. Økt bruk av el-sykkel til møter der det er hensiktsmessig
Avfall: Mål, Restavfall
3000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Jevnlig gjennomgang av rutiner og kildesortering, forbdring av holdninger av ansatte og opplæring av nyansatte. Fokus på miljøvennlig produkter, leverandører som bruker mindre emballasje, fokus på innkjøpsveileder.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har ingen utslipp til luft og vann utover transpormidler. Målet er å redusere bruk av dette ved bruk av digitale møter og samkjøring der fysisk oppmøte er nødvendig. Øvergang til El-biler.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Gjennomgang økonomisk kjøring på personalmøter, flere digitale møter som erstatter fly og biltransport.