Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Innvik Fjordhotell Misjonsheimen AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Hotell

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felles kriterier, Hotell m/frokost

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr, 2021
Utløper: 30 apr, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-27% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-16% fra 2019

Antall gjestedøgn

-34% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

2020 var eit spesielt år for oss, som for alle andre, pga. COVID-19. Nasjonale retningslinjer førte til at det var få jobbreiser, og færre turistar. Det var dessutan i lange periodar uaktuelt å ha arrangement av ulik art, p.g.a. smitteverntiltak, avstandsreglar m.m. Dette er grunnen til lavare omsetning, færre gjestedøgn, og færre årsverk. Vi har like mange fast tilsette, men hadde færre sesongarbeidarar og sesongarbeidarane jobba kortare tid. P.g.a. pandemien var hotellet stengt i mars-mai og november-desember. Dei tilsette, med unntak av dagleg leiar, var permitterte i same periode, men har jobba litt etter behov.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Antall økologiske matvarer i frokostbuffeten

-40% fra 2019

Energi

Energiforbruk

-10% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-10% fra 2019

Kommentarer til Energi

Hotellet var som vanleg vinterstengt i januar/februar. P.g.a. pandemien var det også stengt i mars-mai og november-desember.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-12% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

9% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

23% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

P.g.a. stor-opprydding vart det ekstra mykje "anna avfall" og restavfall dette året. Gamle TV-ar frå mange rom vart kasta.

Vannforbruk

Vannforbruk

-44% fra 2019

Vannforbruk pr. gjestedøgn

-16% fra 2019

Kjemikalieforbruk

Kjemikalier til daglig renhold og vask

6% fra 2019

Såpe og sjampo på rommene

-30% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ingen store innkjøp eller oppussingsprosjekt.
Avfall
Lite matsvinn og høg utnyttingsgrad. Panteordning for plastflasker/metallboksar (mineralvatn/øl) og returordning for brukte tonerkassettar. Kjeldesortering og litt eiga kompostering av planteavfall m.m.
Energi
Styring av varmepumpe/ventilasjonsanlegg. Mest muleg sparepærer og ledlys.
Transport
Svært lite køyring. Ingen flyreiser. Prøvar å samordne/kombinere oppdrag. Fleire styremedlemar køyrer saman til møta.
Utslipp til luft og vann
Ingen kjende utslepp til luft/vatn.
Annet
Dobbeltsidig kopiering og bruk av baksider til kladdepapir og interne beskjedar. Skilt på romma om gjenbruk av handkle. Ikkje rydding av rom til dei som bur fleire døgn p.g.a. korona (nasjonalt tiltak). Ikkje minibar/kjøleskap på romma. Mest muleg digital korrespondanse/reklame.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Trivsel i arbeidet, likeverd og respekt. God arbeidsplass der dei tilsette får bruke sine sterke sider og kan utfylle kvarandre. Ikkje forureinse det ytre miljø. Minst muleg forbruk og svinn på alle område. Trygg arbeidsplass der ein prøvar å tilrettelegge for å unngå slitasje, belastningar og skader på personale og materiell.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
9 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
5 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Lavast muleg og mest muleg miljøvennleg.
Energi: Mål
100 kWh per kvadratmeter
Energi: Mål
25 kWh per gjestedøgn
Energi: Tiltak
Meir bruk av ledlys og sparepærer. Elles som før.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Lite transport.
Avfall: Mål, Restavfall
1200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Gjenbruk der det er muleg. Levere brukande ting til bruktbutikkar. Elles minst muleg avfall.
Vi måler matsvinn dagleg. Har bevisst forhold til matsvinn og forsøker å redusere dette ved å ha kontroll på datomerking og gjenbruke mat som er i orden. Vi har mindre tallerker som reduserer mengda som kastast.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen utslepp.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen nye tiltak.