Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Din Elektriker Toten AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Elektroentreprenør

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 jun, 2021
Utløper: 30 jun, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

7% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

7% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

13 ansatte: 1= 70% jobb(80% stilling + tatt ut fedrekvote) 1=50% jobb 1=100% frem til avgang pensjon (sluttet 31.10.20).

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

108% fra 2019

Kommentarer til Innkjøp

innkjøp papiruller + kopipapir + konvolutter

Energi

Energiforbruk

-14% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-14% fra 2019

Kommentarer til Energi

Vinteren har mye å si ved strømforbruk. Varmekabler i verksted er mindre brukt + at vi har reparert styring av varmen.

Klimaregnskap

CO2 totalt

6% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

8% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-5% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Flere biler i 2020 - 2 stk. pga flere ansatte.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-3% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Data er hentet fra Østlandet Gjenvinning, de registrerer antall kilo ved henting.
Gass fra demonterte varmepumper leveres ca 1 gang pr år - Returgass.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøp er gjort ihht til hva slags jobber vi har, varer bestilles direkte inn på ordre hvis mulig.
Samler opp bestiller på varmepumper, slik at vi får hele paller.
Avfall
Ferdigstilt eget hus for EE-avfall og plastsekker. Trenger ikke å levere plast så ofte, da vi har bedre plass til oppbevaring.
Energi
Rep. av styring for varmekabel verksted
Transport
P.g.a covid-19 må vi holde avstand, har derfor ikke hatt fokus på samkjøring.
Viktig at vi reiser direkte til kunde, for å redusere antall km.
Utslipp til luft og vann
Ingen spesielle tiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
D.E.T`s viktigste mål innen helse, miljø og sikkerhet er at vår virksomhet skal drives slik at vi:
unngår skader på personell, miljø og økonomiske verdier. Unngå arbeidsrelatert sykdom.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
27 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fokus på større og færre bestillinger. Lage avtale med Elektroskandia vedr. levering kun 3 dager i uka, istendenfor 5 + daglevering.
Dette gir oss en ekstrabonus på 1% fra leverandør.
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Isolere dør i garasje. Bli flinkere til å ha igjen døra inn til verksted på vinteren.
Slå av varmekabelen når det ikke er behov for fyring i verksted ihht årstid.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Det beste virkemiddelet vårt er planlegging, bestille materiell i god tid, slik at montørene kan fylle opp bilene med alt de trenger.
Da er det lettere å avtale oppmøte rett hos kunde.
Avfall: Mål, Restavfall
1000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
82 %
Avfall: Tiltak
Etter omorganisering på lageret må vi lage nye plakater ved kildesortering, med mer utfyllende forklaring.
Minne på og bevisstgjøre ansatte på hvordan vi skal sortere søppel. Sette opp ny boks for EE avfall inne.
Innkjøp av pappresse.
Utslipp til luft og vann: Mål
ikke aktuelt
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
ikke aktuelt