Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Crystal Facility AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Renholdstjenester og utleie av arbeidskraft. Kantinetjenester. Vaktmester tjeneste og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 01 des, 2021
Utløper: 31 des, 2021

Systemindikatorer

Årlig omsetning

16% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

23% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

4% fra 2019

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Strøm er inkludert i husleie.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-80% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

-80% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-72% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi har 2 el-biler og 1 hybrid, samt 2 disel biler

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

52% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi kjøper fra miljøsertifiserte leverandører
Avfall
Vi jobber stadig med å minimere bruk av vann og papir
Energi
Strøm er inkludert i husleie.
Transport
Vi bruker el bil og hybrid i stor utstrekning
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi vil jobbe for gjøre arbeidsplassene enda tryggere
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
12 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi bruker miljøsertifiserte produkter der det er mulig.
Energi: Tiltak
Støm er inkludert i husleie
Transport: Tiltak
Vi bruker el-bil og hybrid i så stor utstrekning som mulig.
Avfall: Mål, Restavfall
15 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Bli flinkere til å ikke printe ut,
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke aktuelt
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuelt