Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Procano AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Procano AS er et privat eiet selskap, som leverer IT-tjenester til bedrifter. Med Procano kan du være trygg på at du får en tilpasset og sikker løsning til dine behov. Hvor mye ansvar du velger å overlate til oss, er helt opp til deg. Kanskje ønsker du å dele på ansvaret, der IT-avdelingen din tar seg av bedriftens kjernesystemer, men lar oss håndtere de mer spesialiserte IT-oppgavene? Eller vil du overlate hele driften til oss – der vi tar kontroll over IT-miljøet som sørger for at dere kan fokusere på kjernevirksomheten. Vi er eksperter på integrering, automatisering og forenkling av arbeidsoppgaver.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 jun, 2021
Utløper: 26 jun, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2014

49,80 %

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Alt plast og papp/papiravfall kan knyttes til at vi mottar og klargjør mye elektronisk utstyr (PC'er, printere, osv) for våre 400+ kunder før vi leverer dette ferdig konfigurert til være kunder. Mengden EE-avfall øker da vi mottar gammelt utstyr fra våre kunder for destruksjon.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi forsøker etter beste evne å benytte oss av miljøvennlige leverandører i tillegg til at vi ønsker å tilby de beste miljøvennlige produktene (IT-utstyr) til våre kunder.
Avfall
Som nevnt så er det meste av vårt avfall (plast og papir/papp) knyttet til innkjøp på vegne av våre kunder eller avhending av gammelt utstyr. Vi sørger for en miljøvennlig avhending i samarbeid med vårt utleier som står for avfallshåndteringen i bygget.
Transport
Utstrakt bruk av videomøter der det er mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Fortsatt fokus på bedre resultater på miljø og trivselsiden. Reduksjon av sykefraværet har høyt fokus og følges opp tett opp videre
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Opprettholde miljøfokus ved samhandling med eksisterende leverandører, og inngåelse av nye avtaler med nye leverandører. Leverandører med egen miljøfyrtårnsertifisering vil prioriteres i konkurransesituasjonen
Energi: Mål
25 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vår energibruk styres i all hovedsak av utleier/gårdeier gjennom oppvarming av kontorlokaler.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
100 %
Avfall: Tiltak
Vi har ikke som mål å ta i mot avfall på vegne av kunder for å sikre sikker sletting og kildesortering. Slik sett er det ikke et kortsiktig mål å redusere dette.