Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

KR Bygg AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

KR BYGG AS er en mesterbedrift som er lokalisert på Orkanger. Vi har 9 ansatte og bedriften ble etablert i 1998 som DA. Fra 2008 ble bedriften et AS. Vi har erfaring med både store og små byggeprosjekter, og har mange gode referanser og prosjekter å vise til. KR BYGG AS er en totalleverandør av nybygg, tilbygg og restaureringsprosjekter. Vår kunnskap innen bygg gir oss muligheten til å følge kunden fra planleggingsfasen til ferdigstilling av byggeprosjekter. I tillegg tilbyr KR Bygg taksering og hjelp til deg som har skade-/reklamasjonssaker.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Byggentreprenør, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 29 mai, 2020
Utløper: 29 mai, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

29% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

25% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

11% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

11% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

14% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

31% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-15% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

89% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Annet: mineralull, mykplast, EPS emballasje,

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøp planlegges hver uke av de som jobber på prosjektene med samlet tilkjøring fra byggevareleverandøren. Tilkjøring en dag i uken for å spare miljøet.
Avfall
Avfall er sortert i Containere og store sekker fra Retura. Avfall hentes i container/sekker på byggeplass, det samme fra lager av Retura.
Energi
Våre kontorer er i samme lokalene. Med dette sparer vi energi.
Transport
Der det er mulig gjennomføres organisert transport i en bil for å spare utslipp av Co2.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Viser til tidligere mål. Ansatte har tatt kurs for sikring i høyden.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fokus på miljømerkede innkjøp.
Energi: Mål
116 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ser ikke muligheten til noe stor forandring ut fra at kontorfasilitetene vil bli det samme. .
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
9500 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Firmaet vil vokse i 2021 ut fra det vil forbruket være stabilt på grunn av bilparken. Besparelse vil bli ved at nye biler vil ble El-biler.
Avfall: Mål, Restavfall
11040 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Byggeaktiviteten som bestemmer mål på restavfall og kildesorteringen.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ved innkjøp av biler er målet og bestille el-biler.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
El-biler