Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Rogaland A-senter as

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rogaland A-senter eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland og arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF innen Tverrfaglig Spesialisert Behandling for rusavhengige. Den kliniske virksomheten består av vurderingsenhet for pasientrettigheter, poliklinisk/ambulante tjenester, døgnbehandling, avdeling for gravide og småbarnsfamilier og avrusning inkludert akuttilbud. Rogaland A-senter har et spennende fagmiljø med over 120 ansatte.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Sykehjem, Leietaker

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 04 jun, 2021
Utløper: 02 jul, 2021

Systemindikatorer

Årlig omsetning

3% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall barnehagebarn

Antall plasser

Kommentarer til Systemindikatorer

Ingen store endringer i 2020, men lavere produksjon pga færre liggedøgn/varme senger under pandemien.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2012

95,00 %

2013

95,00 %

2014

95,00 %

Kommentarer til Innkjøp

Vi kjøper kun svanemerkede renholdsprodukter.

Energi

Energiforbruk

2% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

2% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-52% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-92% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

1% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

3% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi ønsker å bytte ut varebilene våre til elektriske biler, men finner ikke slike bruktbiler på markedet.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

15% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Plastavfall og metall sorteres nå sentralt i Stavanger kommune.

Vannforbruk

Vannforbruk

13% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Har miljøfokus ved innkjøp både i kjøkken og renholdsavdeling.
Avfall
Minner folk om å kildesortere jevnlig.
Energi
Justerer temperaturinnstilling på ovner/gulvvarme etter årstiden.
Transport
I 2020 har det vært betydelig mindre reisevirksomhet på grunn av pandemien. Det har også vært mindre lokal transport, på grunn av flere digitale møter og økt bruk av hjemmekontor. Bilbruken for drift og transport av pasienter har likevel ikke gått så mye ned.
Utslipp til luft og vann
Ingen endring.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
HMS mål for 2021:
- Intern HMS opplæring for ledere
- Utarbeide ny plan for risikokartlegging
- Brannøvelse (med evakuering) til høsten
- Vernerunder i mai
- Mer vekt på temaet medvirkning (jfr HMS kurs)
- Medarbeidertilfredshetsundersøkelse høsten 2021
- HMS dag for alle ansatte i klinikk.
- Prosedyredag i oktober
- Kompetanseplaner
- Forebygge sykefravær
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
16 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Undersøke økningen i forbruk av kopipapir.
Energi: Mål
240 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vanskelig å se at vi kan spare mer her.
Transport: Tiltak
Det er mulig at trenden med flere møter digitalt i stedet for fysisk vil minske drivstofforbruket, men det meste av forbruket er nok knyttet til nødvendige driftsrelaterte aktiviteter og transport av pasienter.
Avfall: Mål, Restavfall
27000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Fortsette arbeidet med å motivere til å kildesortere, og til å bruke mindre papir, ved å lese på skjerm og unngå utskrifter av eposter, dokumenter og lignende. Alle utskrifter er satt med tosidig utskrift som standard.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi ser ikke at vi kan endre noe her, vi mener at vi har lave utslipp.