Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Grøteig AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Anleggsgartnerfirma med ca 28 ansatte. Oppdrag både for private og offentlige kunder. Virksomheten er lokalisert til Nykirke i Horten.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Anleggsgartner, Leietaker

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 27 sep, 2021
Utløper: 12 okt, 2021

Systemindikatorer

Årlig omsetning

9% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

13% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

En nyansatt i 2020 og 1 ny lærling.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

52% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

52% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

-47% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-80% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-20% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

9906% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Transport
- Felles dekkskift - puljer på 4 og 4.
-Ny lastebil er bestilt og kommer ila sommeren 2021
- Leasingavtalene på firmabilene går ut, ny avtale om firmabiler er opprettet.
Utslipp til luft og vann
- Innført dieseltanker med pumper i aktuelle firmabiler - mindre søl.
- Sjeldnere fylling av tank enn kanner.
-Reduksjon i antall eldre biler - økt vraking.
Annet
Det blir lite sosialt samvær nå under covid 19. Kursvirksomhet er nettbasert, eller foregår i små grupper på 4-6 personer.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi bestreber og jobber mot en null visjon mot sykefravær.
Som konkrete miljøtiltak fornyer vi bilparken, organiserer samkjøring og fornyer maskinparken.
Holder fokus på opplæring, konkret gjennomfører vi skiltvarslingskurs, varmearbeider kurs og maskinførerkurs.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
0 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Miljømerkede og miljøsertifiserte leverandører får hos oss et fortrinn.
Ved innkjøp av maskiner og nyttekjøretøy skal disse tilfredsstille strengeste krav til utslipp.
Energi: Mål
230 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Senke temperatur i kontorlandskap med 2 grader, bevisstgjøring av å skru av elektronisk utstyr etter endt arbeidsdag.
Begrense portbruk på vinterstid, samt tidsbryter på lys.
Byttet til lavenergilamper i lagerhall.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
141000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi har investert i nye, mer drivstoff økonomiske nyttekjøretøy.
Vi har også blitt flinkere til å fokusere på å redusere tomgangskjøring.
Alle nye kjøretøy er utstyrt med motorvarmer.
Avfall: Mål, Restavfall
30000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Vi har fått flere sorteringsstasjoner, og enklere tilgang til gjennomsiktige sekker til å ha med ut på anlegg.
Hyppigere kontroll av container av restavfall.
Informasjon til ansatte om viktigheten av kildesortering.
Utslipp til luft og vann: Mål
Fortsette reduksjonen.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Unngå tomgangskjøring.
Planlegge samkjøring, og forbedre transportplanlegging.