Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Torp IT AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Torp-IT as er et eiendomsselskap som leier ut kontor- og lagerlokaler mellom E-18 og Torp Flyplass i Sandefjord. Det er eiendommen på Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord som skal sertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 jun, 2020
Utløper: 07 jun, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-1% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Torp-IT har ingen ansatte

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

7% fra 2019

Energi

Energiforbruk

-9% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-9% fra 2019

Kommentarer til Energi

Av totalt forbrukt 856604 kWh, er 205373 kWh egenprodusert via solceller. Egenprodusert strøm utgjør dermed 24%.
Av forbrukt strøm på 856604 kWh, er 16977kWh brukt til lading av elbil. Dette må trekkes fra. I tillegg har vi noe gatelys som bør trekkes fra. Eksakte tall foreligger ikke.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-9% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-8% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Matavfall fra kantine og fra te-kjøkkener: 3960 kilo, Komplekst jern fra gammelt ventilasjonsanlegg: 928 kilo, elektriske motorer fra gammelt ventilasjonsanlegg: 800 kilo, blandede metaller fra gammelt ventilasjonsanlegg: 312 kilo. SUM er 6000 kilo.
I restavfallet kastes også plastprodukter etter "velsignelse" fra NG. Restavfallet brennes i cementproduksjonen i Brevik. Plasten i avfallet sparer tilsetning av olje for å få forbrenningen til å gå godt. Ut over de fraksjoner som er beskrevet over, sorterer vi ut toner fra printere samt batterier generelt. Dette leveres på Kastet -- i rett sorteringsbu.

Vannforbruk

Vannforbruk

-19% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruket på Torp-IT har sunket fra 2019. Dette skyldes Corona. Vi har mindre trafikk i kantina (den har delvis vært helt stengt) og det har vært færre leietagere i bygget. Færre leietagere gir mindre forbruk av vann på toaletter, Te-kjøkkener, kantina, og dusjanlegget i kjelleren.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi legger vekt på å handle riktige produkter. Vi handler fra faste leverandører og intet er endret ila 2020
Avfall
Vi legger vekt på sortering og blir stadig bedre :). Vi søker å kvitte oss med gamle møbler på Finn.no.
Energi
Torp-IT har montert ny varmepumpe -- som erstatter annen oppvarmingskilde. Dette forventes å gi stor gevinst på energiforbruk. Torp-IT bytter gamle lyskilder ut med nye LED - armaturer når lokaler pusses opp.
Transport
Torp-IT har ingen egen transport
Utslipp til luft og vann
Torp-IT har installert fettutskiller på avløpsledning fra kantinekjøkkenet. Ellers har Torp-IT ingen utslipp til luft og vann ..... ut over vanlig kloakkavløp.
Annet
Torp-IT søker å holde utearealet pent -- til glede for leietagere og naboer. Torp-IT tar også ansvar ut i grønn sone -- ut mot naboer.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Konkrete mål er satt opp under. Året 2020 ble meget spesielt pga Corona. Mye av fokuset har vært rettet mot endringer i drift pga hjemmekontor samt endrede rutiner for renhold og kantine.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
13 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Torp-IT handler fra faste partnere. Vi har ingen nye tiltak for 2021.
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Torp-IT søker hele tiden å bli bedre på energi. Torp-IT har allerede døgn- og tidsstyring av lys og varme samt utstrakt bruk av LED til opplysning. Torp-IT har ila 2020 installert mer energivennlig varmepumpe -- som man mener vil gi positivt utslag i 2021. Energiforbruket er dog avhengig av antall leietagere på bygget. Energiforbruket kan dermed variere uten at man blir bedre eller dårligere på energisparing.
Transport: Tiltak
Torp-IT har ikke egne biler
Avfall: Mål, Restavfall
8000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Torp-IT søker hele tiden å sortere ut alle fraksjoner som er hensiktsmessige.
Utslipp til luft og vann: Mål
Torp-IT har ingen mål å søke mot - se forklaring under.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Torp-IT har fettutskiller på avløpet fra kjøkkenet. Ellers har Torp-IT kun vanlig avløp fra toaletter, dusjanlegg og te-kjøkken. Torp-IT har ikke utslipp til luft.