Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Trygg Maskin AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jul., 2020
Utløper: 01 jul., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Fokus på redusert papirforbruk
Avfall
Ikke bruk av plastbeger
Energi
Delte felleslokaler/fasiliteter
Utslipp til luft og vann
Ingen industrielle utslipp

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Digital kontakt med kunder og samarbeidspartnere så langt det er mulig.
Kompetanseheving gjennom medlemskap i Eyde og Node.
Sunn lunsjordning.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Miljøtårnsertifiserte leverandører vil bli prioritert
Energi: Mål
90 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Solavskjerming: Installer utvendig solavskjerming av lokalene. Sørg for automatisk styring og/eller rutiner for riktig bruk.

Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Prioritere nettmøte der det er mulighet.
Økt bruk av 360 kamera gir mulighet for oppfølging over nett uten behov for reise
Avfall: Mål, Restavfall
15 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Digitale signaturer: Inngå en avtale med leverandører om at dokumenter kan signeres elektronisk.
Brukte møbler: Kjøp brukte møbler og arbeidsredskaper fremfor nye, og gi bort eller selg gammelt utstyr fremfor å kaste.
Tonerkasetter: Sørg for at retur av tonerkassetter er inkludert i avtale med leverandør.
Markedsmateriell: Reduser mengden papirbasert markedsmateriell og motta produktkataloger og tidsskriftabonnementer mest mulig elektronisk.
Utslipp til luft og vann: Mål
Fremdeles ingen intustrielle utslipp.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fremdeles ingen intustrielle utslipp.