Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Olje og Energi Sør as

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Olje og Energi Sør as er en leverandør av drivstoff, fyringsolje og smøremidler. Virksomheten er lokalisert i Lillesand, men har distribusjon på hele Agder. Distribusjonen skjer med egne tankbiler eller via egne drivstoffautomater.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr, 2019
Utløper: 30 apr, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-100% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

100% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Langtidssykemeldt - 2 stk

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-12% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-10% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

-10% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

6% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Generelt ingen eller meget sjelden bruk av flyreiser. i 2020 ingen bruk av fly.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

23% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Avfall
Sorteres og veies.
Transport
Ny moderne bil tatt i bruk januar 2020

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi ønsker å være miljøbevisste i valg av leverandører og samarbeidspartnere.
Ha nyere bilpark, og ha gode rutiner for planlegging og gjennomføring av transportruter.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Miljøsertifiserte leverandører skal være foretrukne.
Energi: Mål
50 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Lys slukkes om natten.
Innendørstemperatur reguleres til fornuftig nivå.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Forbedre og effektivisere transportruter
Avfall: Mål, Restavfall
5 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Opprettholde gode rutiner
Utslipp til luft og vann: Mål
Opprettholde bilpark av nyere dato
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Unngå at biler står på tomgang unødvendig