Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Oxer Management AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi er en av landets største aktører innen utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom. Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 151 000 kvm eiendom i området fra Oslo Nord, via Asker til Drammen. I tillegg har vi ca. 260 000 kvm bolig og næring for utvikling. Selskapet eies av Ellen K. Raaholt med familie.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 24 jun, 2021
Utløper: 24 jun, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

1% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-4% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

En person har sluttet.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Dette kan vi først få skikkelig oversikt på i 2022.

Energi

Energiforbruk

-32% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-32% fra 2019

Kommentarer til Energi

Stor nedgang pga pandemi og hjemmekontor

Klimaregnskap

CO2 totalt

-23% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

2020 blir et unntaksår pga pandemien.

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

-22% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-5% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Ingen flyreiser i 2020 pga pandemi

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Data er hentet inn fra hele bygget og fordelt på kvadratmeter pr leietaker.

Vannforbruk

Vannforbruk

219% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Totalt forbruk på hele bygget er 3603 m3 og vi har 1000 av 22 000 m2. Vårt forbruk blir da: 163,8 m3

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Kommer på neste rapprt
Avfall
Kommer på neste rapport
Energi
Ecopilot testet ut som første bygg i Norge
Transport
Kommer på neste rapport
Utslipp til luft og vann
Kommer på neste rapport
Annet
Kommer på neste rapport

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet

• Fossile biler skal utfases og vi skal helt over på elektriske biler innen 2023. Vi går først via hybrid
• Reising skal begrenses. Måles i antall teamsmøter. Ved et snitt på 3 personer i møte og at alle har 7 km til møteplass så kan dette måles.
• Eksisterende bygg skal Breeam In Use sertifiseres.
• Vi skal utlede om alle nye boliger skal Breeam Nor sertifiseres
• Alle ekisterende bygg skal Breeam In Use sertifiseres.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
16 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
I løpet av 2021 skal vi tilstrebe at alle varer som kjøpes inn av Oxer Managment skal miljømerking. Vi skal også redusere unødvendig pynt og engangsprodukter.
Energi: Mål
40 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Dette må vi styre gjennom Optima og Ecopilot (første i Norge som tester ut dette). Ta på ekstra genser. Redusere kjøling. Ecopilot gjør dette nå.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Når vi har kommet gjennom pandemien kan vi se på økt kollektivbruk (alle kjører egen bil i dag), samkjøring og hjemmekontor, men vi ser for oss at vi kan redusere 20 % ganske umiddelbart.
Avfall: Mål, Restavfall
1350 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Her må vi både redusere egen søppel samt lære opp de 800 andre som jobber på Asker Panorama
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har ikke virksomhet der dette er relevant.