Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

PREG skilt og design AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grafisk bedrift, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 14 okt, 2020
Utløper: 14 okt, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Data er hentet fra årets innsendte regnskap til Brønnøysund og daglig leder.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Antall sertifiserte levrandører er blitt etterspurt fra våre leverandører og etter vi har sjekket ut nettsidene deres. Vi har vansker med å fylle ut forbruke vårt i papir. Bedriften bruker mye papir og det har noe med arbeidet vi gjør. Jo større omsetning er, jo større er papir forbruket vårt.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Data er estimert av Hafslunds nettside.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

I år blir det bare et estimater i rapporten. Alt er ikke bare vill gjetting, men vi har basert estimatene på hva vi vet/ kan finne ut.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi bruker verken el-bil eller fly som transportmiddel. Data estimert/ regnet frem til sirka.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Vi veide en pose med avfall fra kontoret vårt og sammenlignet med hvor tungt det var forrige gang vi var og leverte avfall. Tenkte ut hvor mange søppelsekker vi produserer daglig/ i uka og ganget opp.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi ønsker hele tiden å forbedre arbeidsvilkårene til de ansatte. Det vil hjelpe både humøret, helsen og innsatsen deres og det vil hjelpe bedriften. Kunder, ansatte og arbeidsgiver skal være fornøyde.

Det vil bli satt av mer tid for oppdateringer og informasjon. Alle får en større mulighet til å bli hørt.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Velg produkter med god kvalitet og lang levetid. Reparer og vedlikehold produktene fremfor å kjøpe nytt.

Unngå å kjøpe inn profileringsartikler som har begrenset verdi for mottaker, det vil si ting som aldri blir brukt eller som går fort i stykker grunnet dårlig kvalitet.

Reduserer emballasjen på det vi bestiller.

Kjøpe inn fler produkter som er miljømerket.
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Bli flinkerer på å slå av fler maskiner og lys før siste mann reiser fra kontoret om kvelden eller før ferien.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
18000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ha møter og konferanser på video eller velg lokaler med gode kollektive transportmuligheter.

Planlegg inn- og utgående varetransport på en miljøvennlig måte.
Avfall: Mål, Restavfall
2500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Minimer/optimaliser bruken av emballasje på varer som selges eller sendes ut, og bruk gjenbrukt emballasje. Vær tydelig i kommunikasjonen med leverandørene om at de ikke skal overemballere.

Les e-poster og sakspapirer på skjerm i stedet for å ta utskrift, og håndter dokumenter mest mulig elektronisk.
Utslipp til luft og vann: Mål
Prøve å bruke minimalt med farlige stoffer/ vaskemidler/ lim OSV.

Inspisere og se om vi trenger noe mer når vi først bestiller noe.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ha mer kontroll over hvilke stoffer vi oppbevarer og hvilke stoffer vi velger å kjøpe inn.