Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

MIFO AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Elektrisk installasjonsarbeid, Byggeier, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 jun, 2021
Utløper: 27 jun, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Se excel-ark "Oversikt over alle leverandører".

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Cirkel K
Generelle henvendelser
* - Obligatorisk felt
Din sak er sendt, takk!
Saksnummer 02124830

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

2019) Men sender over rapport over levert restavfall i 2019. Ettersom dere har fastpris på henting av papp, papir og plast, så har vi ikke registrert noe vekter på disse fraksjonene. Med vennlig hilsen Nalini Yvonne Bakke Adresse: Stokkevelta, 6422 Molde Epost: post@romsdal-gjenvinning.no post@moldepukkverk.no post@reistadas.no

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk diesel 2019: kr 485141,- inkl MVA
Snittpris diesel 2019: kr 14,9.

(Ikke tatt med ansattes bruk av privatbil i tjenesten, ca 300 km/år/person)

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Avlest måler i Verftsgata 6: 13.8.2020: 348,168

Forbruket er basert på snitt siste 2,5 år.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Unngå mange småkjøp hos forskjellige leverandører
Avfall
Ekstra container for papp
Bedre håndtering av lyskilder
Bedre ordning for returtromler
Bedre merking av containere
Ny og bedre behandling av batterier (metall-containere)
Energi
LED-belysning og styring på alle kontor og fasadebelysning
Bestilt ny styring til ventilasjonsanlegg (innjustering av ventilasjon er på handlingsplan)
Transport
Biler som er innkjøpt er NYE biler
(Bestilt 2 nye el varebiler)
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mifo AS skal være en ledende prestasjons- og kvalitetsbedrift og en innovativ partner. Vi skal dyrke trivsel, miljø og utvikling.

Miljøfyrtårn:
MIFO er et miljøbevisst firma og er sertifisert Miljøfyrtårn.
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
0 varer
Energi: Tiltak
Bytte styring og innregulering av ventilasjonsanlegg.
Transport: Tiltak
Innkjøp av nye biler og flere elbiler
Avfall: Tiltak
Pt får vi ikke oppgitt hvor mye plast og papp vi leverer (pga behandles som restavfall).
-Stille krav til renovatør eller
- Skifte renovatør.
Avfall i forb. med våre større byggeprosjekt håndteres lokalt på byggeplass.
Utslipp til luft og vann: Mål
Mer miljøvennlige biler. Ingen utslipp fra produksjon.