Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Oslo Voksenopplæring Nydalen

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Spesialskole for voksne på grunnskolens område. Gir opplæring i grunnskolefag og grunnleggende ferdigheter etter opplæringslovens §4A2, samt norskopplæring etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jun, 2019
Utløper: 01 jun, 2022

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

2% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2018

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

70% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

70% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

17% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

171% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

3% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

1505 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr er lagt inn under annet. Det siste året er kildesorteringsgraden økt på bygget vårt. Dette skyldes første og fremst at andre leietakere er blitt bedre på dette. Vi har god kommunikasjon med gårdeier og har hele tiden hatt høy sorteringsgrad selv om dette ikke har vært synlig da andre leietagere ikke har gjort det samme.

Vannforbruk

Vannforbruk

-19% fra 2018

Kommentarer til Vannforbruk

Vi deler bygget med en frisørskole. Det kan være de bruker mer vann enn det som kommer frem av fordelingsnøkkelen for bygget, hvor de kun har 1/5 av totalt areal.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Restepizza, gjenbrukskroken, fokus på å bruke opp matvarer, gjenbruk av kontormateriale (permer osv), minst mulig engangsutstyr
Avfall
Sortering, nytt kildesorteringssystem er innført på skolen for å øke sorteringsgraden enda mer.
Annet
Vi har en grønnsakshage som brukes av mat og helse-lærerne våre.

Handlingsplan

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Der dette er mulig ønsker vi gjenbruk. Dette gjenspeiles både ved innkjøp og når vi skal avhende kontorutstyr med mer. Vi gir bort eller selger videre der dette er mulig. Vi har en gjenbrukskrok hvor alle kan levere inn klær og utstyr de ønsker å gi bort.
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %