Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Træleborgodden 6 AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Næringsbygget eies av Træleborgodden 6 AS, og forvaltes av Drive Eiendom AS. Drive Eiendom AS har miljøfokus og jobber kontinuerlig med forbedringer i hele eiendomsporteføljen. Leietagerne er hovedsaklig kontorvirksomheter. Det er kantine i bygget. Gårdeier / Næringsbygg ble sertifisert første gangen i felles prosess sammen med 7 av 8 leietagere med hovedkrav Kontorvirksomhet og enkeltkrav IKT-bruk.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 sep, 2020
Utløper: 03 sep, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

1% fra 2018

Kommentarer til Systemindikatorer

Ingen ansatte

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

2% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

2% fra 2018

Kommentarer til Energi

Vi oppdaget et stort forbruk i januar i forhold til januar 2018. Har ingen god forklaring annet enn at det var kaldere. Vi mener også det har vært en feil innstilling på ventilasjonen uten at vi kan dokumentere det.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-2% fra 2018

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-2% fra 2018

Vannforbruk

Vannforbruk

-99% fra 2018

Kommentarer til Vannforbruk

Avlest 22.10.2019 grunnet overgang til ny kommune 1.1.2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ingen nye leverandører
Avfall
Møte med leietakere om sortering. Satt ut flere avfallssorterings stasjoner inne
Energi
Møte med leietakere om strømforbruk
Transport
Ikke aktuelt
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ingen ansatte
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
4 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Huseier som ikke har andre behov eller nye leverandører
Energi: Mål
125 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi har i 2020 hatt en fullstendig gjennomgang av ventilasjonsanleggene og kanalsystemene med ventiler. I et slik kontorbygg endrer behovene seg og ved ombygging blir ting endret også i forhold til ventilasjonsbehov. Vi har funnet feil og mangler ved kanaler og ventiler som har medført mer bruk av anleggene enn nødvendig. Vi er i ferd med å bytte ut defekte deler og innregulere luftmengder og tidsbruk.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Avfall: Mål, Restavfall
13000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Minne leietakere om sortering. Alle må vise ansvar. Vi har fått flere avfallsstasjoner inne