Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Valnesfjord Helsesportssenter

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Valnesfjord Helsesportssenter er en privat, non-profitt og ideel stiftelse som har gitt tilbud innen spesialisert habilitering og rehabilitering for personer i alle aldre helt siden 1982. Vi er en faglig spydspiss for tverrfaglig rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå med våre ca.100 ansatte som gir spesialisert medisinsk rehabilitering til nærmere 900 pasienter hvert år.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier, Bofellesskap innen omsorg, Kantine

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 10 jun, 2020
Utløper: 10 jun, 2023

Systemkrav

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall plasser

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Dette er inkludert stall og ridehall, da vi ikke har separate målere på de bygningene.

CO2

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

VHSS har i 2019 et mye større volum av avfall etter byggerehabilitering av pasientfløy med 45 rom - 88% av avfallet i 2019 er relatert til byggerehabiliteringen.

Vannforbruk

Vannforbruk

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ingen
Avfall
Ingen
Energi
Byttet to ventilasjonsaggregat
Transport
Ingen
Utslipp til luft og vann
Ingen
Annet
Ingen

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bli Miljøfyrtårn-sertifisert.
Begrense matsvinn - prosjekt.
Bytte til miljømerkede produkter der det er hensiktsmessig.

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
11 leverandører
Energi: Mål
185 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Renovering av B-fløy, Enøk
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere å selge en bil/buss.
Avfall: Mål, Restavfall
20000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
25 %
Matsvinn i kg per kundebesøk
0,15 Kg
Avfall: Tiltak
Mat: Sette inn mindre mat på buffèn, og heller fylle på oftere.
Kopipapir: velge inn flere elektroniske løsninger, samt jobbe med holdningsendring.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Renovering av pasientfløy: gjenvinne gråvann til oppvarming.
Kjemikalier i renhold: innfører miljøvennlige produkter fortløpende.
Annet
I årlig revidering av utviklingsplanen er det tatt med et kapittel om miljø: VHSS nærmeste omgivelser er Sjunkhatten Nasjonalpark - Barnas Nasjonalpark, som ligger i et vakkert og vilt naturområde med røtter i samisk kultur og næring i et naturvennlig og reversibelt tilrettelagt turterreng. Den nære relasjonen til området som har nasjonal bevaringsverdi, setter spesielle krav til bedriftens miljøbevissthet og miljøprestasjon i forhold til bevaring av naturmangfold, minimalisering av forurensing, slitasje på naturen samt nennsom tilrettelegging av områdene. VHSS har fokus på og søker å imøtekomme systemkrav både internt, lokalt, nasjonalt og globalt.