Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Selvaag Eiendom

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et bærekraftig perspektiv, til glede for både dagens kunder og fremtidige generasjoner. I Selvaag Eiendom står initiativ og redelighet som bærebjelker i virksomheten. Det har vi vist gjennom et stort antall prosjekter, hvor vi forvalter og utvikler bygulv og eiendommer som utfordrer. Når vi våger å være nyskapende, åpner vi samtidig for nye muligheter og får mer ut av mindre. Med en stolt historie som solid investeringspartner, ønsker vi hele tiden å ha blikket rettet fremover, gjennom å utvise skaperkraft, omtanke, være engasjerte og forutseende. Slik kan vi som aktør utgjøre en forskjell i samfunnet, til nytte og glede, i dag, og i morgen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 nov, 2019
Utløper: 19 nov, 2022

Systemkrav

Antall årsverk for rapporteringsåret

26% fra 2018

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Det utarbeides nye rammeavtaler for porteføljen. det vil bety at antall leverandører skal reduseres. Det vil redusere antall leverandører som ikke er sertifisert, men potensielt vil det også redusere antall leverandører som er sertifisert. Vår målsetting er å øke andel av produkter og tjenester som er utført og levert av miljø-sertifiserte leverandører.

Energi

Energiforbruk

-2% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-2% fra 2018

CO2

CO2 totalt

-11% fra 2018

Transport

CO2 utslipp fra flyreiser

-90% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

-10% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-8% fra 2018

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-15% fra 2018

Kommentarer til Avfall

i 2018 var det mye prosjektavfall fra utgraving av kjeller. Dette ble håndtert via byggets avfallsløsning. Prosjektavfall skal ikke med i klimaregnskap og holdes utenfor så lang det lar seg gjøre. Det medførte i 2018 både økning i volum og en kunstig høy sorteringsgrad.

Vannforbruk

Vannforbruk

-15% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Utarbeider underlag til nye rammeavtaler i samarbeid med Newsec som er vår samarbeidspartner på drift.
Avfall
- Ny rammeavtale inngått i 2019 på avfall. Fokus på å øke sorteringsgraden og gi bedre informasjon til brukerne.
Energi
- Nytt SD-anlegg i Strandveien 12
- Ny AI plattform for Maridalsveien 323 for smartere drift av bygget
- Ny styring av snøsmelteanlegg i Maridalsveien 323
- Energioptimalisering av Strandveien 12
- Energioptimalisering av Maridalsveien 323
Transport
- Ny bilpool for elektriske biler i Silurveien 2 og Madserud Alle 34

Handlingsplan

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Energi: Mål
179 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Sensorprosjekt i Maridalsveien 323
- Utbedring av automatikk og kjøling i Dronningsgate 13
- Ny automatikk på fjernvarme og fjernkjøling i Strandveien 12
- Ny automatikk i Lørenveien 42
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,67 liter pr.mil
Avfall: Mål, Restavfall
160000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
- Jevnlig rapportering på resultat
- Bedre tallene fra leverandør