Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Cultura Bank

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Leietaker, Felles kriterier, Bank og Finans

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jun, 2020
Utløper: 01 jun, 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Omsetning er ikke aktuelt for banker

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

6% fra 2018

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2% fra 2018

2009

90,00 %

2012

80,00 %

2013

80,00 %

2014

80,00 %

2016

78,50 %

2017

85,00 %

2018

85,00 %

2019

87,00 %

Kommentarer til Innkjøp

Vi velger miljøvennlige produkter og miljøsertifiserte leverandører der det er mulig. Andel av innkjøpsvolum er basert på våre største leverandører (de som har fakturert kr 40 000 eller mer i år)

Energi

Energiforbruk

-16% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

-33% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-71% fra 2018

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

10% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

450 kg av papir er makulator (komprimert) innlevert til Norsk Gjennvinning, ifølge rapport. Det ble gjort en større arkivopprydding i 2019, derfor høyere enn året før.
Har startet med sortering av matavfall, men da det ikke er gjort hele året vil vi måle det i 2020.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Avfall
Startet med sortering av matavfall
Energi
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Transport
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Utslipp til luft og vann
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Annet
Ikke funnet flere forbedringstiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Se https://www.cultura.no/verdigrunnlag?fane=Brekraftspolicy
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
55 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Øke andel miljøsertifiserte leverandører og prosentandel ved å purre på forespørsler om sertifisering.
Energi: Tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Transport: Tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Sortere matavfall (startet delvis i 2019)
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak