Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Høyenhall skole

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

1- 10 skole

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 okt, 2020
Utløper: 01 okt, 2023

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

-13% fra 2018

Kommentarer til Systemindikatorer

Elevantallet har gått ned da det er færre barn og ungdom i vårt inntaksområde.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

6% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

6% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

2% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Vi begynte med full kildesortering på skolen i august 2019, og har derfor ikke tall for hele 2019 som inneholder kildesortering.

Vannforbruk

Vannforbruk

9% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi følger Oslo kommunes innkjøpsavtaler
Avfall
Mottatt avfallsbeholdere for kildesortering til hele bygget unntatt Høyenhallen.
Energi
Senking av temperatur kveldstid og i ferier.
Transport
Vi benytter t-bane til elevutflukter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Å få til kildesortering fullt og helt er det største målet nå.
I 2020 planlegger elevrådet en egen Klimadag for elevene på ungdomstrinnet. Slik ønsker vi å fokusere på klima både for elever og i hverdagen.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
34 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi følger Oslo Kommunes innkjøpsordning og Utdanningsetatens rammeavtaler.
Energi: Mål
125 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vaktmester følger nøyere med på temperaturer og demper i ferier og skolestengte perioder.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi vil fortsette å være med på ildsjelsamling i regi av MOT og kommer da til å benytte fly. 10 flyreiser er dermed å påregne.
Avfall: Mål, Restavfall
12000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
At vi reduserer antallet kg restavfall mer ønskelig. Alle avfallsbeholdere er nå basert på kildesortering.
Vi mangler slike til Høyenhallen, men har satt undervisningsbygg er satt i kontakt med kildesorteringsansvarlig i etaten. Å få avfallsbeholdere til kildesortering også i Høyenhallen er et vesentlig tiltak.
Annet
Intet