Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Atrack Entreprenør AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Atrack Entreprenør AS er godkjent av Direktoratet for byggkvalitet innen følgende områder i tiltaksklasse 2: utførelse av veg- og grunnarbeider, utførelse av landskapsutforming og utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg. Vi er stolte over at vi ble miljøfyrtårnsertifisert i oktober 2017. Atrack utfører rehabilitering av vann- og avløpsanlegg for offentlig og privat virksomhet, samt for deg som privatperson. I tillegg tilbyr vi tjenester innen utomhusarbeid, trefelling, pigging av fjell/sprengning, husdrenering og transport av masser. Atrack har lang erfaring med drift av kommunaltekniske anlegg. Vi er stolte av våre kompetente, spreke og utviklingsorienterte medarbeidere, og vår moderne maskinpark. Atrack Entreprenør holder til sentralt i Asker.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Maskinentreprenør, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 okt, 2017
Utløper: 31 okt, 2020

Systemkrav

Årlig omsetning

28% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

31% fra 2018

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

26% fra 2018

Kommentarer til Innkjøp

Ang. leverandører; søk i miljøindex.no, samt hjemmesider foretatt.

Se for øvrig handlingsplan med mål.

Energi

Energiforbruk

-12% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2018

Kommentarer til Energi

Som fyringskilde i Nordre Ask vei 7 (hvor maskiner og utstyr oppbevares), benyttes varmepumpe. Vi søker å holde temperaturen under 15 grader.

CO2

CO2 totalt

-26% fra 2018

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-27% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-33% fra 2018

Kommentarer til Transport

Kjøretøy/utstyr: Alle våre maskiner/utstyr oppfyller per i dag kravet om å bruke 2. generasjons biodrivstoff, etter standarden EN15940. Biodrivstoffet oppfyller også bærekraftskriteriene i EUs Fornybarhetsdirektiv. Drivstoffet brukes problemfritt på både nye og eldre dieselmotorer, og det har også gode kuldeegenskaper. Lastebilene har Euroklasse 6-motor.

Forbruk farget diesel (anleggsdiesel): 29.495 liter. Denne anskaffes hovedsakelig fra leverandør som er miljøsertifisert etter ISO 14001.

Alle medarbeidere har deltatt på trafikksikkerhetskurs og har gyldig kursbevis.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-6% fra 2018

Kommentarer til Avfall

Vi benytter godkjent avfallsdeponi for avfallshåndtering og kildesortering. Revet asfalt går til gjenbruk, det samme med forskalingsmaterialer.

I tillegg har vi et internt system for kildesortering . Vi har videre utarbeidet rutine for eventuell håndtering av asbest (kontakt er Miljøteknikk AS, Drammen). Vi ser avfallshåndtering som utrolig viktig, og har jevnlige møter med medarbeiderne hvor avfallsbehandling er på agendaen.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Stoffkartotek oppdatert. Kjemikalier som ikke er i bruk kastet. Lager ryddet.
Avfall
Vi benytter godkjent avfallsdeponi for avfallshåndtering og kildesortering. Revet asfalt går til gjenbruk, det samme med forskalingsmaterialer.

I tillegg har vi et internt system for kildesortering . Vi har videre utarbeidet rutine for eventuell håndtering av asbest (inkluderer leverandør i Drammen). Vi ser avfallshåndtering som utrolig viktig, og har jevnlige møter med medarbeiderne hvor avfallsbehandling er på agendaen.

Kildesortering i nymerkede containere.
Energi
-
Transport
Vi har gjort en grundig vurdering rundt alle våre maskiner og utstyr. Vi ser det som et bærekraftig valg å beholde de nyeste maskinene, anskaffet de siste tre år.

Utslipp til luft og vann
Atrack har anskaffet dobbeltvegget dieseltank med overfyllingsvern. Den ble kjøpt inn i 2017, og rommer 9400 liter. Den reduserer risiko for lekkasjer og sparer derfor miljøet. Ellers har alle ansatte Absol (middel som fjerner/forhindrer oljesøl) i bilene sine. Vi bruker også oljeabsorberende duker om det skulle være kritisk.
I tillegg har vi en flyttbar tilhenger med dobbeltvegget tank.
Annet
Vi anskaffet elsykkel i 2018. Vi oppfordrer medarbeiderne til å bruke elsykkelen ifm flytting av maskiner.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Følge HMS- og kvalitetssystemet til Maskinentreprenørenes Forbund.
Null ulykker - null personskader.
Kontinuerlig opplæring/kursing av arbeidstakerne.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
60 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Målet er flere lokale, miljøsertifiserte leverandører. Vi skal reforhandle innkjøpsavtaler med vesentlige leverandører, med fokus på leveringsbetingelser, pris, og miljøansvar. Vi søker å få til bedre struktur og orden mht innkjøp, og samtidig redusere antall leverandører.
Energi: Mål
70 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Holde temperaturen under 15 grader.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi følger opp mht kilometerstand på lastebilene våre, samt leser av timer på anleggsmaskinene jevnlig. Vi ser etter eventuelle avvik, og forplikter oss til å følge opp disse - unødvendig "kjøring"? Vi søker etter å optimalisere kjørerutene våre.
Vi søker å erstatte nåværende fossildrevne utstyr, som motorkuttere og komprimeringsplate, med elektriske alternativ. Vi vil søke investeringsstøtte til slike innkjøp. Tiltaket avhenger av vår økonomiske situasjon. Vi har også som mål å erstatte fossildrevet gravemaskin med steg 5-gravemaskin innen 1 år, samt erstatte varebil med el-varebil innen to år.
Når det gjelder spørsmålet om å erstatte vår øvrige maskin-/utstyrspark, er vi opptatt av å kvalitetssikre eventuelle innkjøp. Med kvalitetssikring mener vi at nullutslippskjøretøy må «tilpasses» type og størrelse oppdrag, og at slike innkjøp må skje i samråd med byggherre.
Dekk: Atrack sin standard er at alle kjøretøy alltid har dekk som er fylt opp i henhold til spesifikasjonene, slik at dekkene ruller bedre og derfor får økt veigrep under våte forhold. Våre medarbeidere har instruks om å sjekke dekktrykket. Tiltak: Neste gang behovet for å anskaffe nye dekk til anleggsmaskiner og massetransport kommer, forplikter Atrack Entreprenør seg til å velge dekk med høy drivstoffeffektivitet, slik at vi får flere kilometer ut av en tank og lavere CO2-utslipp. Vi vil velge dekk med høyeste drivstoffeffektivitet; klassifisering A (grønn) ref EU-dekkmerking. Ref Dunlop sin nettside, kan et A-klassifisert dekk framfor et G-klassifisert dekk, spare oss for mer enn 6 liter drivstoff for hver 1000 kilometer, og dermed bidra til å redusere miljøpåvirkningen.
Avfall: Mål, Restavfall
4500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å benytte godkjente avfallsdeponi for avfallshåndtering og kildesortering. Sørge for at revet asfalt går til gjenbruk, det samme med forskalingsmaterialer.

Tiltak: Ha jevnlige møter med medarbeiderne hvor avfallsbehandling er på agendaen, og minne dem på vår rutine mht håndtering av asbest.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Atrack har anskaffet dobbeltvegget dieseltank med overfyllingsvern, som rommer 9400 liter. Den reduserer risiko for lekkasjer og sparer derfor miljøet. Tiltak: alle ansatte har dessuten Absol (middel som fjerner/forhindrer oljesøl) i bilene sine. I tillegg har vi oljeabsorberende duker tilgjengelig om det skulle oppstå en uønsket hendelse.
AnnetNy hjemmeside.