Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Hirth Himle Entreprenør AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Å drive som maskinentreprenør samt hva med dette hører til

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Maskinentreprenør, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 10 sep, 2020
Utløper: 10 sep, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Hirth Himle Entreprenør AS bruker Ditio som styringsverktøy for KS, økonomi, prosjektgjennomføring og timer. Prosedyrer, instrukser og sjekklister hentes fra Hirth Himle sitt IKS. Som styring i ytre miljø brukes Internsikring AS sitt styringsverktøy.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Hirth Himle Entreprenør bruker varmepumpe til oppvarming av hele bygget.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

En bevisst tanke hos Hirth Himle Entreprenør AS er å bruke biler/varebiler som kan trekke 3,5 tonn hengervekt. Det gir større fleksibilitet og sparer bruken av lastebil.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Gjennom målrettet miljøarbeide vil Hirth Himle Entreprenør A/S, sørge for at vi kontinuerlig reduserer faren for å forvolde skade på det ytre miljø så som luft, vann, jord, planteliv, mennesker og dyr.
Arbeidet skal gjennomføres slik at det tilfredsstiller alle relevante lover og forskrifter for sikkerhet og miljø.
Dette vil da styre vår produksjon, avfallsbehandling, bruk av råmaterialer og naturressurser ved våre anlegg, vårt verksted og vår administrasjon.
Vi skal så langt det er mulig, sette oss målbare miljømål gjennom registreringer av vernerunder, antall avvik, korrigerende tiltak og RUH.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Prioritere miljømerkede produkter og leverandører, ved å sette fokus på dette i hele innkjøpskjeden.
Energi: Mål
69 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Øke bevisstheten i hele organisasjonen på strømforbruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Fokus på tomgangskjøring og få denne ned.
Avfall: Mål, Restavfall
7420 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Mest mulig gjenbruk ute på anlegg.
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusere tomgangskjøring.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Økt fokus og samtaler med ansatte rundt tema tomgangskjøring.
Annet
Fokusere på få konkrete målpunkt hvert år i Miljøfyrtårnet. Slik at det er lettere å holde fokus og å nå målene vi setter oss.