Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Saga Regnskap Tønsberg AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Regnskapskontor rettet mot offentlig og privat virksomhet. Sertifiseres i felles prosess for næringsbygg bestående av 8 leietagere med hovedkrav Kontorvirksomhet og enkeltkrav IKT-bruk. Hele bygget vil bli miljøfyrtårn inkl gårdeier og alle leietagere, med den felles gevinsten en kan hente ut gjennom samarbeid spesielt på Avfall og Energi.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 apr, 2020
Utløper: 01 apr, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

50% fra 2018

Energi

Energiforbruk

2% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

2% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

-2% fra 2018

Kommentarer til Klimaregnskap

Vårt samlede co2 utslipp er ca 10 tonn, 86% av dette kommer fra vårt strømforbruk.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-94% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-21% fra 2018

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-3% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Alt avfallet på huset blir fordelt ut fra antall kvm, dette blir helt galt for oss, i tillegg blir avfallet fra kantinen og annet oppussing fordelt på alle.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
I forbindelse med resertifiseringen 2019 har vi laget oversikt over leverandørenes miljøsertifikater
Avfall
Ingen tiltak
Energi
Ingen tiltak
Transport
Ingen tiltak
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant
Annet
Ingen tiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Saga Regnskap Tønsberg AS. I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell og forhindre belastning på det ytre miljø.
Saga Regnskap Tønsberg AS skal drive en sunn og bærekraftig virksomhet. Den skal preges av ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet.
Saga Regnskap Tønsberg AS skal fremstå som en miljøvennlig bedrift. Vi skal til enhver tid søke å velge miljøvennlige produkter.
Saga Regnskap Tønsberg AS investerer og tilrettelegger for å unngå miljø- og helseskader.
Saga Regnskap Tønsberg AS skal ha fokus på forsvarlig behandling av avfall på arbeidsplassen. Vi etterstreber gjenbruk og kildesortering.
Saga Regnskap Tønsberg AS forplikter seg hele tiden å følge gjeldende lover og regler for miljøvern, samt å oppfylle alle krav myndighetene setter for produkter, utslipp og gjenvinning.


Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette med å prioritere gjenbruk.
Energi: Mål
165 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ingen
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi kjører veldig begrenset.
Avfall: Mål, Restavfall
900 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Ta opp fordeling av avfall med huseier.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen
Annet
Ingen