Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Fylkeshuset i Skien

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Administrasjon for fylkeskommunale virksomheter i Telemark fylke, så som videregående skoler og tannhelse.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Kantine, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 apr, 2018
Utløper: 27 apr, 2021

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

18% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2013

34,00 %

2014

50,00 %

2015

50,00 %

Energi

Energiforbruk

-16% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2018

Kommentarer til Energi

Tallene er summen av strømforbruket på fylkeshuset i Skien for oppvarming , lys, ventilasjonsanlegg, lading av el.biler m.m.av elektorkjele.
Eiendom har de siste årene jobbet systematisk med å effektivisere energibruken på fylkeshuset. Innsatsen har resultert i at energibruken er blitt redusert med 1 000 000 kWh.

Klimaregnskap

CO2 totalt

36% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

153% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

5% fra 2018

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Transport:
Tjenestebiler fossil (antall km og antall liter diesel) = 138 215,22 km og 8154,7 liter
Tjenestebiler elbil (antall km) = 36075,50 km
Kjøregodtgjørelse (antall km og antall liter drivstoff) = 865 886,40 km, 28 139,03 liter bensin og 26 216,50 liter diesel
Kjøregodtgjørelse elbil km = 85 679,84 kmOm flyreiser:
Vi har per i dag registreringsløsning som gir oss riktige tall på antall flyreiser og CO"-utslipp fra flyreiser. Det jobbes imidlertid med en løsning for å få til gode tall på dette.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

2% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Annet (Kommentér) er sikkerhetsmakulering

Vannforbruk

Vannforbruk

Gjennomførte tiltak

Energi
Det foregår kontinuerlig arbeid med energieffektivisering. Det har blant annet blitt montert flere varmepumper.
Transport
Det er oppført flere ladepunkter for elbiler både til tjenestebiler og ansatte. Og vi har fått flere elbiler som tjenestebiler.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
24 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak

Det jobbes med en ny innkjøpsstrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Energi: Mål
112,94 kWh per kvadratmeter
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
I nevnte innkjøpsstrategi som det jobbes med, er et av tiltakene at produkter som gir utslipp til vann skal være svanemerket.


Annet
Er vurdert til ikke aktuelt