Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Rustad skole

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Grunnskole / SFO

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 29 nov, 2020
Utløper: 29 nov, 2023

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

-8% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-7% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-7% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

-12% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-17% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

"Annet" er grovavfall f.eks innleide konteinere som vi har kastet div avfall i.

Vannforbruk

Vannforbruk

7% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Følger kommunens rammevilkår
Avfall
Vi arbeider med å bli bedre på kildesortering. Opplæring av ansatte og elever vil bli gjennomført i vårsemesteret.
Energi
Energistyring
Transport
Ikke aktuelt
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt
Vannforbruk
Ingen nye tiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Skolen har utarbeidet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

HMS handlingsplan for Rustad skole i perioden 2.1.2018 – 31.12.2020

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
0 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi følger Oslo kommunes føringer for innkjøp av varer og tjenester.
Energi: Mål
160 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Bedre energistyring
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Avfall: Mål, Restavfall
12000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Opplæring av elever og ansatte. Bedre containere til levering av avfall.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuelt