Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Ulsrud videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 mar, 2021
Utløper: 15 mar, 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

6% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

6% fra 2018

Antall elever og ansatte

-5% fra 2018

Kommentarer til Systemindikatorer

Innførte grunnskoleopplæring (GSO) skoleåret 2018/2019. Dette har økt omsetningen noe.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

6% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

6% fra 2018

Kommentarer til Energi

Vi har varmepumpe (nærvarme) som går på elektrisitet. På grunn av havari av varmepumpen er det brukt mer olje enn forventet.

Klimaregnskap

CO2 totalt

34% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-9% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-11% fra 2018

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi har flere klasser i helse- og oppvekstfag som betyr mer oppfølging i praksis. Har tilbud om vg 2 i Cambridge. Hit flys elever tur/retur. I tillegg reiser faglærere over noen ganger i året for å følge opp faglig utvikling.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

1% fra 2018

Vannforbruk

Vannforbruk

-19% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Som tidligere.
Avfall
Vi innfører sortering av matavfall i tillegg til papir/papp og restavfall i kantine, skolekjøkkenet og på personalrommet i løpet av 2020.

Handlingsplan

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
36 leverandører
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ønsker å rapportere på bruk av drivstoff (bensin, diesel eller elektrisk drift) i reiseregninger for å få bedre oversikt over miljøbelastning for transport.
Avfall: Mål, Restavfall
20500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
25 %