Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Solland Elektro AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Elektrisk installasjonsarbeid, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 06 nov, 2020
Utløper: 06 nov, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-6% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

-6% fra 2018

Kommentarer til Systemindikatorer

Vi har hatt en svak medgang i omsettning og antall ansatte. Svingninger i makrede og et sammarbeidsprosjekt på Campus Ås kan også ha en sammenheng med nedgangen.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

7% fra 2018

Kommentarer til Innkjøp

Vi hadde i 2019 totalt sett 240,2 Kg forbruk av papir av dette tilhører 50% Solland Elektro AS, Resterende 50% er brukt av LS Solland. Generelt bruk av papir har gått ned, grunnen for dette kan være omlegging av nytt økonomisystem som nå begynner å komme på plass.

Energi

Energiforbruk

1% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

1% fra 2018

Kommentarer til Energi

Forbruk på måler: 1082804 for 2019 er: 187 358kWh
Solland Elektro leier 1/2 av dette lokalet. Vi melder derfor inn 50% av denne strømmen. Resterende strøm melder LS Solland inn som sitt forbruk i sin miljørapport.

Klimaregnskap

CO2 totalt

9% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-32% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-7% fra 2018

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi har i 2019 hatt flere oppdrag som ligger et stykke fra bedriftens lokaler. Det innebærer at det har blitt enn del mer langkjøring.
Flyreiser:
2stk på 12-9 ordning til Campus Ås et år.
2stk befaringer på Ås
Sum = 42stk

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-1% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Annet = Batterier
Jern og andre metaller = Jern + kabel blandet + kabel Al + kavel Cu + komplekst metall
Trevirke = Paller europaller 12kg x 10stk engangspaller 10kg x 5stk = 170

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Generelt brukt mindre papir,
Arbeidet med tiltak og informasjon om å minske pairforbruket.
Avfall
Brukt bedriftens avvfallssystem
Energi
Lukket dører til kontorer og møterom som ikke er i bruk.
Transport
Brukt bedriftens el-biler mest mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Overordnet miljøpolicy
Vi ønsker å fremstå som et miljøvennlig og ressursbevisst firma og skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner.
Solland Elektro AS øverste ledelse har fastsatt miljøpolitikken og formidlet denne til alle våre medarbeidere, se intranett
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
32 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Gjenbruk av papir som ikke skal brukes (skrive på begge sider)
Bruke det nye økonomisystemet, avvikssystemet, IK/KS systemet til å redusere bruk av papir.
Overgang til bærbare PCer i stede for stasjonære. Slik at det ikke er behov for referat.
Energi: Mål
91 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Holde dører lukket inn på kontor som ikke er i bruk.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
5000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,49 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Det er planlagt å kjøpe inn en el.sykkel som kan brukes til møter, mindre oppdrag i nærheten av bedriften.
Det er planlagt å teste ut el-bil som service vogn for oppdrag ut til kunde.
Vi hadde i 2019 flere prosjekt som førte til mye langkjøring. I 2020 ønsker vi å holde liter pr. mil på samme nivå.
Avfall: Mål, Restavfall
550 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Kildesortere ihht. instruksene for kildesortering.
Gjennomføre møte ang. kildesortering for å optimalisere våre rutiner.
Annet
Resertifisere bedriften hos Miljøfyrtårn høsten 2020
Fortsette å bruke idebank som innspill til gode forbedringer.
Innspill fra ansatte på felles forbedringer