Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Item Consulting AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

ITEM CONSULTING AS er et konsulentselskap som utvikler IT systemer og digitale tjenester for både offentlige og private virksomheter. Siden starten i 1999 har de levert løsninger med høy kvalitet til våre kunder. ITEM CONSULTING AS har 16 ansatte og har et høyt kvalifisert fagmiljø som alltid er i front og er kontinuerlig oppdatert med det siste innen ny og innovativ teknologi. ITEM CONSULTING AS skaper verdi for virksomheter ved å gi riktig tilgang til forretningskritisk informasjon til riktige mennesker til riktig tid.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Leietaker, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 22 okt, 2020
Utløper: 22 okt, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Se kommentarer på avfall fra forrige rapport