Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Item Consulting AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

ITEM CONSULTING AS er et konsulentselskap som utvikler IT systemer og digitale tjenester for både offentlige og private virksomheter. Siden starten i 1999 har de levert løsninger med høy kvalitet til våre kunder. ITEM CONSULTING AS har 16 ansatte og har et høyt kvalifisert fagmiljø som alltid er i front og er kontinuerlig oppdatert med det siste innen ny og innovativ teknologi. ITEM CONSULTING AS skaper verdi for virksomheter ved å gi riktig tilgang til forretningskritisk informasjon til riktige mennesker til riktig tid.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Leietaker, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 22 okt, 2020
Utløper: 22 okt, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

26% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

21% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-5% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-5% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

60% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Se kommentarer på avfall fra forrige rapport