Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Utdanningsforbundets sentrale sekretariat, hovedkontor

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Hovedkontor-for konsern og kommuner, Byggeier, Kantine

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 okt, 2019
Utløper: 31 okt, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-9% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

-3% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-3% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-3% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

14% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

106% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

-5% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-5% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Avfall har gått ned med 10457 kg.
Matsvinn har gått ned 256 kg.
Papir har gått ned 5826 kg.EE avfall gått ned 2490 kg.

Vannforbruk

Vannforbruk

-13% fra 2018

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruket har gått ned 327000 liter.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Har byttet ut tørkepapirdispensere til håndtørkere på HC toalettene. Dette har bidratt med at papiravfallet har gått ned 5826 kg.
Plast rundt kopipapir er blitt fjernet.
Avfall
Kantina har hatt målinger på matavfall.
Har anskaffet kjøleskap for overskuddsmat så ansatte kan ta med seg.
Matavfall har gått ned 256 kg.
Har redusert papiravfall med 5800 kg.

Energi

Effektivisert og optimalisert energibruken i vårt konferansesenter. Overskuddsenergien fra varmepumpene blir brukt på en mer effektiv måte.
Energibruken har gått ned 47902 kwh.
Transport
Antall kjørte kilometer med bil har gått ned 2987.
Diesel/bensin har gått ned 208 liter.
Antall flyreiser har gått ned 60 tur/retur.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Hovedmål for HMS-arbeidet i Utdanningsforbundet:
Vi skal ha høy trivsel, god kommunikasjon og trygghet på arbeidsplassen.
Vi skal beskytte bedriftens bygninger og materiell og forhindre skader på det ytre miljø.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak

Energi: Tiltak
Gjøre konferansesenteret klimanøytralt ved bl.a. sol paneler.
Transport: Tiltak
For mindre bruk av transportmidler mer bruk av videokonferanser.
Avfall: Tiltak
Pc og mobil til gjenbruk
Annet
Innkjøpsveileder og reisepolicy revideres