Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Besøkssenter våtmark Ilene

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Besøkssenter våtmark Ilene ligger ved Ilene naturreservat i Tønsberg. Fra Tønsberg sentrum går Grevestien til Ilene. Senterets lokaler og hage utgjorde tidligere Søndre Holmen, en av rundt 30 husmannsplasser under Jarlsberg Hovedgård. Fylkesmannen har siden 1988 benyttet stedet til å informere allmennheten og skoleklasser om natur og miljøvern. I november 2012 ble Ilene autorisert som et nasjonalt våtmarkssenter med en årlig bevilling over statsbudsjettet. Om våren og høsten arrangerer besøkssenteret i samarbeid med ulike foreninger åpne familiedager. Dagene blir annonsert i egen brosjyre, på besøkssenterets Facebook- og nettsider og i lokale aviser. Foreninger, skoler og virksomheter kan leie besøkssenteret. Det er utarbeidet egne undervisningopplegg for barnehager, skoleklasser og universiteter/ høyskoler.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Tilrettelegger for friluftsliv, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 10 feb, 2020
Utløper: 10 feb, 2023

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

-13% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Flere produserte brosjyrer til barnehager

Energi

Energiforbruk

-32% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-32% fra 2018

CO2

CO2 totalt

-41% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-100% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-100% fra 2018

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-24% fra 2018

Kommentarer til Avfall

Vi har redusert på bruken av engangsartikler, dette fører til at det er lavere prosentandel som kan resirkuleres. Bruken på arrangementer og bruk av senterets søppelkasser av tilfeldig forbipasserende har også økt.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
• Tiltak: vi bruker alternativer til premier av plast
• Tiltak: vi prioriterer vareinnkjøp i store forpakninger
• Tiltak: refillprodukter benyttes der det finnes
• Tiltak: det bestilles tilstrekkelig mat til møter, men ikke i mengder som resulterer i matsvinn
• Tiltak: vann fra kran og saft brukes i første rekke ved møter, ikke mineralvann
• Tiltak: fokus på å bruke naturmaterialer og å velge miljøvennlige produkter ved innkjøp

Avfall
• Tiltak: skriveren har dobbeltsidig utskrift som standard og sikker utskriftsløsning
• Tiltak: vi skal i størst mulig grad bruke laptop og ikke printe materiell til møter
• Tiltak: oppfordre til å ta med egen kaffekopp på åpne dager
• Tiltak: dokumenter håndteres mest mulig elektronisk
• Tiltak: det arrangeres plastryddedager med ansatte
• Tiltak: løse gjenstander sikres ved flom og uværEnergi

• Tiltak: kun korte utluftinger
• Tiltak: Pc og AV - utstyr er programmert til å gå i dvale
• Tiltak: installert termostat på panelovner
• Tiltak: etablere rutiner/ programmering som for hva som skal justeres ned i ferier og andre nedeperioder i året
• Tiltak: tidsstyrt varmeanlegg
• Tiltak: varmekabler utvendig slås av sommer/ høst/ vår
• Tiltak: utelys styres vha. fotoceller
• Tiltak: årlig service av ventilasjonsanlegg/ varmepumpe
• Tiltak: vinduer har vært utskiftet/ etterisolert
Transport
• Tiltak: Minimum 60 % av alle reiser foretatt til/fra og i arbeidet skal være ved bruk av offentlige transportmidler, elbil, sykkel eller gange
• Tiltak: Der det lar seg gjøre, velge kollektive transportmidler eller elbil ved tjenestereiser
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
• Tiltak: vi bruker alternativer til premier av plast
• Tiltak: vi prioriterer vareinnkjøp i store forpakninger
• Tiltak: refillprodukter benyttes der det finnes
• Tiltak: det installeres store dispensere for dopapir og såpe på toalettene
• Tiltak: kontorrekvisita gjenbrukes hvis mulig
• Tiltak: forsøker å kjøpe brukte kontormøbler
• Tiltak: vi har redusert mengdene brosjyrer til et minimum
• Tiltak: det velges produkter med kvalitet og lang levetid
• Tiltak: det bestilles tilstrekkelig mat til møter, men ikke i mengder som resulterer i matsvinn
• Tiltak: vann fra kran og saft brukes i første rekke ved møter, ikke mineralvann
• Tiltak: fokus på å bruke naturmaterialer og å velge miljøvennlige produkter ved innkjøp iht. rutiner
Energi: Mål
275 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
• Tiltak: forbedre varmestyringen i Ragnarstua med forprogrammering av senking når senteret ikke er i bruk.
• Tiltak: installere varmestyring på ovnene i gamlestua
• Tiltak: kun korte utluftinger
• Tiltak: Pc og AV - utstyr er programmert til å gå i dvale
• Tiltak: installert termostat på panelovner
• Tiltak: redusere innetemperatur til 21,5 grader
• Tiltak: etablere rutiner/ programmering som for hva som skal justeres ned i ferier og andre nedeperioder i året
• Tiltak: tidsstyrt varmeanlegg
• Tiltak: varmekabler utvendig slås av sommer/ høst/ vår
• Tiltak: utelys styres vha. fotoceller
• Tiltak: årlig service av ventilasjonsanlegg/ varmepumpe
• Tiltak: vinduer har vært utskiftet/ etterisolert
Transport: Tiltak
• Tiltak: Minimum 60 % av alle reiser foretatt til/fra og i arbeidet skal være ved bruk av offentlige transportmidler, elbil, sykkel eller gange.
• Tiltak: Der det lar seg gjøre, velge kollektive transportmidler eller elbil ved tjenestereiser
Avfall: Mål, Restavfall
130 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
• Tiltak: det arrangeres plastryddedager med ansatte
• Tiltak: løse gjenstander sikres ved flom og uvær
• Tiltak: informere om dovettreglene på toaletter
• Tiltak: ansatte lærer opp besøkende for hvordan unngå mikroplast i produkter og ved vask
• Tiltak: vi bruker alternativer til premier av plast
• Tiltak: vi prioriterer vareinnkjøp i store forpakninger
• Tiltak: refillprodukter benyttes der det finnes
• Tiltak: det installeres store dispensere for dopapir og såpe på toalettene
• Tiltak: kontorrekvisita gjenbrukes hvis mulig
• Tiltak: forsøker å kjøpe brukte kontormøbler
• Tiltak: vi har redusert mengdene brosjyrer til et minimum
• Tiltak: det velges produkter med kvalitet og lang levetid
• Tiltak: virksomheten mottar ikke uadressert reklame
• Tiltak: det bestilles tilstrekkelig mat til møter, men ikke i mengder som resulterer i matsvinn
• Tiltak: vann fra kran og saft brukes i første rekke ved møter, ikke mineralvann
• Tiltak: fokus på å bruke naturmaterialer og å velge miljøvennlige produkter ved innkjøp
• Tiltak: økt informasjon om kildesortering rundt på senteret
• Tiltak: informere om kildesorteringen på arrangementer
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuelt