Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Torp IT AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Torp-IT as er et eiendomsselskap som leier ut kontor- og lagerlokaler mellom E-18 og Torp Flyplass i Sandefjord. Det er eiendommen på Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord som skal sertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 jun, 2020
Utløper: 07 jun, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

2% fra 2018

Kommentarer til Systemkrav

Torp-IT har ingen ansatte

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-4% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-4% fra 2018

Kommentarer til Energi

Torp-IT har sommeren 2019 installert Vestfolds største solcelle-anlegg og har i 2019 produsert 18% av strømmen selv.

CO2

CO2 totalt

-12% fra 2018

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

51% fra 2018

Vannforbruk

Vannforbruk

4% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi handler inn rekvisita fra faste leverandører og har nødtørftige innkjøp
Avfall
Vi fokuserer på kildesortering. Leietagere og innleid driftspersonell er godt informert om hvilke rutiner som gjelder --- via samtaler, mail og oppslag lokalt.
Energi
Vi har ila 2019 byttet ut enda mer av ytre belysning til LED. Vi fortsetter rutinen med kvelds- og helgestyrt nedsenking av temperatur og utlufting
Transport
Vi har ingen egen transport
Utslipp til luft og vann
Vi har ingen utslipp ut over vanlig gråvann og kloakk .. .som går ut på kommunalt nett. Vi tømmer fettutskiller fra kantinekjøkken 2 ganger årlig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår policy er å tilby leietagere rene og ordentlige lokaler. Vi markerer våte (nyvaskede) gulv med skilt, vi strø når det er glatt, vi bytter filtere i lufteanlegg etter faste rutiner og vi holder rømningsveier åpne for snø på vinteren .... kort sagt forsøker vi på alle måter å ivareta leietageres ve og vel.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
13 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Opprettholde gode rutiner. Det har ikke kommet inn nye elementer ila 2019
Energi: Mål
170 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det er viktig å presisere at strømforbruket og innebefatter utvendig belysning samt strøm til 16 ladeplasser. Antall ladeplasser øker stadig ... så ut fra dette kan vi si generelt at strømforbruket relatert til bygget, synker
Transport: Tiltak
Har ikke egen transport
Avfall: Mål, Restavfall
8000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å fokusere på god rutiner. Fortsette å i bort utrangerte kontormøbler på Finn
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Ingen ytterligere tiltak .. utover fettutskiller
Annet
Vi har ila sommeren plukket en del avfall som beboere rundt vår eiendom, har kastet inn i grønnsonen. Vi tar mao litt ansvar utenfor eiendommen også.