Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Bjørn & Øyvind Tveter AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Bjørn & Øyvind Tveter AS er et maskinentreprenørfirma lokalisert i Vestfold. Vi utfører hovedsakelig oppdrag i området Telemark, Vestfold og Buskerud, men også i områder utover dette. Bjørn & Øyvind Tveter AS har et velutviklet IK-system som ivaretar helse, miljø og sikkerhet, i tillegg til teknisk kontroll og dokumentasjon på utført arbeid.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Maskinentreprenør, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 okt, 2020
Utløper: 27 okt, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

32% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

-4% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

5% fra 2018

Energi

Energiforbruk

-23% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-23% fra 2018

CO2

CO2 totalt

Kommentarer til CO2

Det er høyt tall på liter drivstoff pr kjørte mill men dette er pga at drivstoff til gravemaskiner også er med i den totale mengden drivstoff.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

14% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

9% fra 2018

Kommentarer til Transport

En el bil kom i des 2019

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

4% fra 2018

Kommentarer til Avfall

Annet /Står under koden Kompleks hos Rang sell

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Det er anskaffet en elbil (en ansatt har anskaffet privat el bil slik at bedriften kan reduser med en bil
Avfall
ingen nye tiltak
Energi
ingen nye tiltak
Transport
Samkjøring
Gjenbruk av masser gir mindre kjøring med lastebil
Utslipp til luft og vann
bruk av el bil og nye biler med lavere utslipp

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bjørn & Øyvind Tveter AS ønsker å bli sett som en næringslivsaktør som tar klare miljøhensyn og derigjennom også påvirke leverandører og kunder til å gjøre det samme.
Derfor skal det for bedriften og dens ansatte settes fokus på gode holdninger rundt miljøhensyn og ivaretakelse. Vi spiller alle en rolle.
Selskapet har til enhver tid fokus på kostnadseffektive løsninger som samtidig er miljøvennlige. Dette gjelder i større grad anskaffelser av maskiner og utstyr, men i like stor grad anskaffelser av materiell som bedriften benytter i den daglige driften.
Bjørn & Øyvind Tveter AS ønsker å være en bedrift med miljømerkingen Miljøfyrtårn. Både for å utvise en intern og ekstern miljøpolitikk ovenfor samfunnet og for å kunne dokumentere dette i diverse anbudssammenhenger hvor miljømerkede bedrifter stiller sterkere.
Bjørn & Øyvind Tveter AS og selskapets ansatte skal være miljøfokuserte!
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
22 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Se om det er alternative vare som kan være mer miljøvennlig
Energi: Mål
110 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Leier både lager og kontor.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Sammkjøring av ansatte. Anskaffe el biler
Avfall: Mål, Restavfall
0 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Det er umulig / ingen poeng å si noe om antall kilo , da vi denne mengden er kommer an på hvilke jobber vi har (eks om vi skal rive ett eller flere bygg)
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Se på mulighet med HVO diesel og elektrisk biler og maskiner