Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Laugstol Hovedkontor

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Laugstol er eid av Telemark Group AS (51%), Skagerak Energi AS (33,4%) og ansatte i selskapet (15,6%) og vi er en elektroentreprenør med virksomhet innen hovedområdene nettinfrastruktur, elektroinstallasjon, telecom/fiber, samferdsel – belysning og Energiservice/ENØK. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn og selskapet har virksomhet fra Kristiansand til Oslo, med hovedtyngde i Telemark og Vestfold. Vi har avdelingskontorer på Billingstad, Tønsberg og Arendal/Froland.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 des, 2020
Utløper: 04 des, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-8% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2014

20,00 %

2015

20,00 %

Energi

Energiforbruk

18% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

18% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

-10% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

131% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

-11% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

14% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

CCA imp og kreosot er fraksjonene under pkt. "annet"

Gjennomførte tiltak

Avfall
Leid inn 3 stk. avfallskomprimatorer - betydelig reduksjon i antall hentinger/tømminger
Transport
Økt elbil andelen i bilpool.
I økende grad erstattet en del fysiske møter med telefon/videomøter

Løpende fornyelse av bilparken

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
For Laugstol gjelder følgende overordnede HMSK POLICY:
"Vi skal sørge for at Laugstol er en sikker og trivelig arbeidsplass uten skader og vi skal bry oss om hverandre. Våre
arbeidsprosesser og rutiner skal minst oppfylle minstekrav i norsk lovverk. Vår påvirkning på miljø skal minimeres og alle
ansatte skal ha et aktivt forhold til å søke forbedringer av arbeidsprosesser gjennom aktiv bruk av avvikssystem og interne revisjoner/evalueringer."
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Seriøse og færrest mulig leverandører. Kritisk gjennomgang før man evt. knytter til seg nye.
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ingen tiltak vil bli gjennomført. Eier ikke bygget selv og skal flytte ut i 2021
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Revidering av bilpolicy
Øke andelen el-biler når rekkevidde og utvalg er tilstrekkelig på varebilfronten
Avfall: Mål, Restavfall
25000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Økt fokus på å legge til rette for gode ordninger også i prosjekter
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Revidering av bilpolicy