Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Chr. M. Vestrheim AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rørlegger virksomhet, inkl butikk og lager.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Rørlegger, Leietaker, Butikk

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 08 sep, 2017
Utløper: 08 sep, 2020

Systemkrav

Årlig omsetning

6% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

10% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

25% fra 2018

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

14% fra 2018

Kommentarer til Innkjøp

Bruken av, og behovet for, papir er gått ned. Pga dårlig grunnlag fra leverandør har vi ikke klart å finne et helt nøyaktig tall. Vi har korrigert noe pga flere ansatte.

Energi

Energiforbruk

-5% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-5% fra 2018

Kommentarer til Energi

Forbruk fra strømleverandør. Ser ut til å stabilisere seg på et relativt lavt nivå.

CO2

CO2 totalt

2% fra 2018

Kommentarer til CO2

Vi er veldig fornøyd med utviklingen mht sorteringsgrad på avfall. Vi regner med å gå tilbake mht mengde i 2020.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-45% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

12% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-6% fra 2018

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

18% fra 2018

Kommentarer til Avfall

Annet: 3 820 kilo er 9913 Utsortert brennbart avfall. 420 kilo er 1617 Mineralull og 4000 kilo er 1618 Keramikk og porselen. Pga. opprydding på og ombygging av kjellerlager er det totale antallet med avfall steget endel - regner med å gå tilbake til neste år igjen.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- Blitt spesielt mer miljøbevisst ved innkjøp av kontorrekvisita.
Avfall
- Gått over til ny leverandør av avfallstjenester, Ragn Sells - totalleverandør.
Energi
- Skiftet enda mer av belysning til LED-belysning inkl. utebelysning.
Transport
- Fått på plass bedre avtale med hovedleverandør mht logisitikk, som øker leveringsnøyaktighet,
Utslipp til luft og vann
IA
Annet
IA

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
- Redusere sykefravær med 2%
- Redusere energiforbruk med 1%
- Redusere papirforbruk med 5%
- Redusere papiravfall med 5%
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
11 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
0 varer
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
1 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
9 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Forsøke å påvirke Baderingen til å ha en enda mer miljøvennlig profil mht innkjøp av varer for videresalg (samt reduksjon av emballasje)..
Energi: Mål
48 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Bytte 50% av ikke-LED-belysning til LED-belysning.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Øke andelen elbiler ved innkjøp av nye biler.
- Øke daglig bruk av kollektivtransport.
Avfall: Mål, Restavfall
4500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
81 %
Avfall: Tiltak
- Mye nyansatte til sommeren, slik at dersom vi når mål mht restavfall vil kilo pr. ansatt gå ganske mye ned.
- Kontinuerlig gjennomgang av containerplassering og containerutvalg.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
IA
Annet
IA