Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Grunnarbeid Entreprenør AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Maskinentreprenør. Formål: Drive bygge- og anleggsvirksomhet. I tillegg skal selskapet kunne delta i andre selskaper, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i annen virksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Maskinentreprenør, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 18 mar, 2019
Utløper: 18 mar, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

53% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

34% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-4% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-4% fra 2018

CO2

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

-22% fra 2018

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

3% fra 2018

Kommentarer til Avfall

Annet: Mineralull=120kg EPS isopor=100kg Personbildekk u/felg=180kg

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har liten mulighet til å påvirke valg av produkter i prosjekt da dette bestemmes av (offentlig) byggherre. I de tilfeller vi har mulighet til å velge blir miljøvennlige produkter foretrukket. Vi leaser en hybridbil.
Avfall
Fokus på kildesortering. På mindre fraksjoner og mindre prosjekt har vi lyktes med å sortere ved bruk av "bigbags"
Energi
I hele 2019 har vi hatt framleie av lokaler til 1 firma, som bidrar til økt strømforbruk
Vi fortsetter med gode rutiner på slukking av lys deler lokalet som ikke benyttes og etter endt arbeidstid.
Senker temperaturen i rom som ikke benyttes
Utslipp til luft og vann
Også i år skiftet ut mobile drivstofftanker til bedre og sikrere typer. Vi benytter miljømerkede rengjøringsprodukter der dette er mulig

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
For Grunnarbeid Entreprenør AS er sikkerhet førsteprioritet; våre ansatte er vår viktigste ressurs. De skal ha en trygg arbeidshverdag!

Vi utfører ofte arbeid med stort risikopotensiale, og derfor er det avgjørende at vi har fokus på sikkerhetstilstanden og at vi planlegger oppgaven vi utfører. Vi stiller krav til at alle som arbeider på våre prosjekter etterfølger våre rutiner slik at alle får en sikker arbeidshverdag.

Grunnarbeid Entreprenør AS skal være ledende i våre kjerneområder, og levere arbeid med kvalitet.

Kvaliteten skal sikres og dokumenteres underveis i prosjektet. Vi skal sørge for at våre ansatte har den kompetansen som kreves for at kvaliteten på arbeidet skal opprettholdes. Våre oppdragsgivere skal være fornøyd med jobben vi har gjort, slik at de er sikre på at vi kan utføre kvalitetsarbeid ved en senere anledning.

Grunnarbeid Entreprenør AS skal ha en høy miljøstandard i alle sine aktiviteter.

Vi skal være med på å minimere belastning på natur og miljø ved å stille krav til produkter og leverandører. Vi skal være en bærekraftig bedrift og tenke langsiktig. Derfor skal vi ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan for å sikre at våre og kundens miljøkrav oppfylles. Vi ønsker å fokusere på energieffektivitet, gjenvinning samt bruk av kjemikalier og materialer for å sikre at vi gjennomfører et forsvarlig arbeid.

Alle våre rutiner skal forbedres kontinuerlig, slik at systemene våre sikrer en trygg arbeidsplass, god kvalitet på arbeidet vårt, og en bærekraftig miljøprofil.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
65 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har som mål at 30% av våre omsetningsmessig største leverandører er miljøsertifiserte.
Vi fortsetter arbeidet med å påvirke firmaets interesser i positiv retning hva gjelder miljøsertifisering samt valg av mest miljøvennlig alternativ i prosjekter som kommer til utførelse
Energi: Mål
100 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Forbruk i 2019 var lavere enn 2018. Vi senker målet for 2020 til 100 kWh per kvadratmeter
Vi fortsetter med gode rutiner på slukking av lys deler lokalet som ikke benyttes og etter endt arbeidstid. Senker temperaturen i rom som ikke benyttes.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere nullutslipp/hybrid kjøretøy/maskiner ved nyanskaffelse.
Avfall: Mål, Restavfall
10000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Fortsette fokus på kildesortering i våre prosjekter. Legge til rette med containere i store og "bigbags" i mindre prosjekter for sortering
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Fortsette god planlegging av logistikk i prosjekter.
Velge miljøvennlige renholdsprodukter der dette er mulig.