Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Capra Consulting AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Konsulentvirksomhet - systemutvikling, rådgivning og prosjektledelse. Sertifiseres etter krav til kontor og krav til alle bransjer.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Leietaker, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 mar, 2020
Utløper: 15 mar, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

10% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-66% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-66% fra 2018

CO2

CO2 totalt

-76% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-82% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

15% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

4% fra 2018

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har fortsatt med å kjøpe produkter med god miljøprofil.
Avfall
Vi sorterer plast, papir, glass og metall
Energi
Fortsatt med tidsstyring på lys, skjermer og ventilasjon.
Transport
Vi skal alltid vurdere bruk av videokonferanser fremfor personlige møter
Alle ansatte får dekket bysykkelkort hvert år
Annet
Vi har oppfordret ansatte til plugging(jogging+plukke søppel), som flere har gjort.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Capras mål er:
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
sikre at alle nye leverandører har en god miljøprofil så langt det lar seg gjøre.
Energi: Mål
35 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
* Fortsette med tidsstyring på solskjerming, lys, skjermer og ventilasjon
* effektiv lufting
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi skal alltid vurdere bruk av videokonferanser fremfor personlige møter

God tid? Bruk beina. Også til og fra arbeid.

Alle ansatte får dekket bysykkelkort hvert år
Oppfordre til bruk av de 3 elsparkesyklenene vi har kjøpt inn
Mest mulig bruk av offentlig transport herunder tog, trikk, buss. Redusere bruk av taxi
Avfall: Mål, Restavfall
350 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
informasjon og opplæring til alle nyansatte
Øke fokus på kjøp av riktig mengde møtemat for å redusere matsvinn/restavfall