Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Kragerø Resort Drift AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Drift av hotell, restaurant og spa. Kragerø Resort tilbyr et stort opplevelseområde, med spa-anlegg, tennisbaner,golfbaner, beachclub, kajakkutleie, beachvolleybane, restauranter, et spennende turområde og tilknytting til et omfattende aktivitetstilbud i Kragerø distrikt. Vi tilbyr unike opplevelser for små og store og tar imot både enkeltpersoner og grupper opp til 450* personer.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Badeanlegg og bassengbad, Felles kriterier, Hotell m/frokost, Leietaker, Restaurant

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 apr., 2020
Utløper: 01 apr., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall gjestedøgn

Kommentarer til Systemindikatorer

Gjester per år og Kundebesøk;
Alle gjester har tilgang til svømmebassenget, derfor blir disse to overnevnte vanskelig å finne direkte tall på.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Antall økologiske matvarer i frokostbuffeten

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

Vannforbruk

Vannforbruk

Vannforbruk pr. gjestedøgn

Kjemikalieforbruk

Kjemikalier til daglig renhold og vask

Såpe og sjampo på rommene

Kommentarer til Kjemikalieforbruk

Det er 693,0 liter sjampo til rom , 288,0 liter til felles - TOTALT: 981
254,0 liter kjemikaler hvorav 50,0 liter til tøyvask(mopper, kluter osv)

Liter Klor pr år: Delvis egenprodusert klor fra salt. Men 800liter klor utenom det vi produserer selv.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi kjøpte inn i februar en ny datapark av bruke maskiner.
Avfall
- Vi har gått til innkjøp av ny papp presse, restavfall komprimator og plast komprimator.
- Vi har også gått til innkjøp av kildesorterings kasser til å ha i fellesarealene for gjestene.
- Innkjøp av kildesorteringskasser til å ha på backoffice, og i hver "hoved" avdeling.
Energi
- Vi har hengt opp rammer på rom der vi oppfordrer gjesten til å ta et miljøtiltak å slukke lys og lukke vinduer ved avreise.
- Vi har også hengt opp tags som oppfordrer gjester til å bruke håndklærne sine flere dager.
- Vi holder også på å bytte ut til LED pærer på hele bygget.
Vannforbruk
- Fjernet dusj-slangene slik at de bevegelse styrte dusjene i fellesområdene ikke aktiveres fra det.
- Gått til innkjøp av vannmåler for å få bedre kontroll på vannforbruket.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
1. Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 30% og redusere papiravfallet med 10%
2. Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 10%
3. Vi skal ha økt andel av økologisk og kortreist mat.
4. Vi skal redusere energibruket med 5%
5. Vi skal redusere bruken av plastprodukter og engangs artikler
6. Vi skal sette opp info på alle rom om at vi er miljøbevisste og oppfordrer gjesten til å være en bidragsyter i tiltakene
vi gjør for å skape et bedre fremtidig miljø.
7. Vi skal ha fokus på å redusere avfallsmengde
8. Bruke råvarene på kjøkkenet på en måte som reduserer matsvinnet.
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
20 varer
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
25 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Handleriet - Være mer bevist på å velge kortreist og økologisk.
Energi: Mål
234,65 kWh per kvadratmeter
Energi: Mål
140,6 kWh per gjestedøgn
Energi: Tiltak
Ser på mulighet til å flytte termostat på radiator på rom, slik at når de åpner døren at radiatoren ikke jobber imot lufta.
Vi ønsker å frekvensregulere alle pumper i badeanlegg. Det kan gi en besparelse på 50% på den tiden vi ikke bader i bassenget. 50% besparelse 10 timer i døgnet. Innhenter i disse dager priser.

Grunnet førstegang sertifisering og at vi ikke har tall på flere år å gå ut ifra, og vi ennå ikke har en frekvensregulator er det vanskelig å sette oss et energi mål i år, men som ca tall vi burde nå:
5 % mindre energi pr. kvm
5 % mindre pr gjestedøgn.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
400 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,76 liter pr.mil
Transport: Tiltak
All transport til og fra Beach Club, og området rundt, skal vi være mer bevist på å bruke golfbilene som er elektriske.
Caddien er eneste firmabilen vår. Når den er oppbrukt skal det vurderes å gå til innkjøp av en elektrisk varebil.
Avfall: Mål, Restavfall
62671,5 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
45 %
Avfall: Tiltak
Være nøye med kildesortering blandt ansatte, henge opp skilt angående kildesortering og jevnlig minne de ansatte på å sortere.
5 % mindre restavfall enn dagsdato er mål for 2020
10 % mer kildestortering